Μάξιμος Χαρακόπουλος με Οικουμενικό Πατριάρχη: Στα “Ματωμένα Χώματα” με ζωντανή μνήμη και πίστη!

“Χριστός Ανέστη” σε εκκλησιές που έμειναν στη σιγή για δεκαετίες   «Η συγκίνησή μας σήμερα είναι βαθιά, και δύσκολα εκφράζεται με λόγια, καθώς συνοδεύοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, βρεθήκαμε στην πάλαι…

0 Comments