Απόφοιτοι Αστικής Σχολής Αγ.Δημητρίου Ταταούλων Κων/πολης