Απόστολος Ανδρέας

Εκδήλωση στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή της εκκλησίας του Βυζαντίου

Η Ενωσις Κωνσταντινουπολιτών που την συναποτελούν τα σωματεία Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας μαί με τα συστεγαζόμενα Σωματεία Μεγαλοσχολιτων, Ζωγραφειωτών, Κεντρικιάδων και Γαλατιανών σας προσκαλούν στην…

Διαβάστε Περισσότερα