Εκδήλωση στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή της εκκλησίας του Βυζαντίου

Η Ενωσις Κωνσταντινουπολιτών που την συναποτελούν τα σωματεία Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας μαί με τα συστεγαζόμενα Σωματεία Μεγαλοσχολιτων, Ζωγραφειωτών, Κεντρικιάδων και Γαλατιανών σας προσκαλούν στην…

0 Comments