Τα αίτια της πτώσης της Πόλης

«Η άλωση ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής, αλλά και της διαγωγής των ίδιων των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, οι οποίοι με δύο δυναστικούς πολέμους και ένα εμφύλιο - θρησκευτικό διχασμό άνοιξαν οι ίδιοι…

0 Comments