2ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών

1-2 Οκτωβρίου 2011, Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, Ωρες 11:00-23:00 Ζωγραφείου Λυκείου και Μεγάλης του Γένους Σχολής, Αλιμος, τηλ 210 9926240 2ο Φεστιβάλ –Γιορτή Κωνσταντινουπολιτών, Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο «Πολίτες του Κόσμου» Η…

0 Comments