Συσσώρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

, , ,

1 thought on “Συσσώρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά

  1. The key to all this is : αμυντικές βιομηχανίες on which are based the κεφάλαιο των μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων , η οικονομική και πολιτική διασύνδεση της Τουρκίας με τις Η.Π.Α., το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία. All these are linked in a fundamental way as part of strategic policy. It is idiotic (totally unsustainable) to spend billions buying military equipment from others instead of creating the industrial base to produce in the country. When you can produce an engine for a car, you can produce an engine for a tank as the Turks are doing now. … We must produce the things we need in Greece. We need to have a well thought out long term strategic industrial / technological policy and to define a range of sectors where we should develop excellence, forgetting about the theories of competitive advantages and all that. WE WILL HAVE COMPETITIVE ADVANTAGE IN ALL THE SECTORS WE DECIDE TO DEVELOP EXELLENCE AND INNOVATION. Vast sums of money are spent buying military equipment. We work for the military industries of others. You cannot buy airplanes with tomatoes and cucumbers and all medical equipment for our hospitals, We should develop excellence in photonics (the industry of light from lasers to photocells …) We must make things in Greece. Make high value products, machines, systems, instruments
    H οικονομική στήριξη που οι χώρες αυτές καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουν στην Τουρκία με τη μορφή διακρατικών και επιχειρηματικών συμφωνιών, χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ενισχύσεων is underpinned by the USA (Kissinger’s policy) to which the EU policy is linked aiming at making Turkey a military power in the region (this is what made Turkey the strongest military force in NATO after the USA and the big bully in the region promoting the dominance of Islam and conquests and threatening the existence of Greece by moving 20 million Turks into Greece after becoming member of the EU, all in accordance with the EU rules of no borders between EU countries)
    All starts with diplomacy. Greece has an important geopolitical position. USE IT. We should not allow our friends and allies to betray us again. We have a great deal to say. The wealth of Greece has been plundered for centuries by all around us, starting from the crusaders and now the West and the Turks for hundreds of years. They never stop

Απάντηση