Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(Οι.Ομ.Κω)
Ανακοίνωση
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα
(19/10/2012)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει αποφασίσει την χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών για την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ στην Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί επέκταση του Προγράμματος υποτροφιών για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ομογένειας της Κωνσταντινούπολης που εφαρμόζεται τα τελευταία 5 χρόνια. Οι τέσσερεις υποτροφίες θα χορηγηθούν σε μαθητές που έχουν σκοπό να σπουδάσουν στα αντικείμενα :
(α) Πολιτικές επιστήμες ή Ιστορία,
(β) Νομική,
(γ) Ιατρική,
(δ) Πληροφορική.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν στις αναφερόμενες επιστήμες σε ΑΕΙ της Ελλάδος. Η προθεσμία υποβολής είναι η 2/11/2012. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr ή να σταλεί με φαξ στον αριθμό: 210 7723557. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από συνέντευξη και γραπτή εξέταση.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω
ΕΝΤΥΠΟ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

5  +  2  =