You are currently viewing Προκήρυξη 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ενηλίκων από το ΚΕΜΙΠΟ Νέας Ιωνίας

Προκήρυξη 5ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ενηλίκων από το ΚΕΜΙΠΟ Νέας Ιωνίας

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει τον 5ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ενηλίκων για τη συγγραφή δοκιμίου με θέμα: «Η Μικρά Ασία μέσα από τη Λογοτεχνία».

Οι συγγραφείς – δοκιμιογράφοι  είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν όλα ή ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το είδος του πεζού λόγου.

Αναλυτικότερα:

Να συγγράψουν ένα κείμενο μέτριας έκτασης (προσδιορίζεται παρακάτω), που να απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις σε σχέση με το θέμα, δηλαδή την απεικόνιση (ιστορική, κοινωνική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, γεωγραφική, ηθογραφική, λαογραφική κλπ.) της Μ. Ασίας στη λογοτεχνία. Μπορούν να αναφερθούν στο έργο ενός λογοτέχνη ή περισσότερων λογοτεχνών ανάλογα με την πείρα τους (λογοτεχνικά διαβάσματα του γράφοντος π.χ.) και προσωπικές τους αντιλήψεις.

Όλα τα ανωτέρω μέσα στο επιτρεπόμενο όριο της ανθρώπινης δεοντολογίας και της αισθητικής παρουσίασης.

Την πραγματοποίηση του διαγωνισμού θα αναλάβει 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρόεδρο μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και 4 μέλη, λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους και σχετικής εμπειρίας.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό:

 • Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
 • Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

 

Οι διακρίσεις του διαγωνισμού κατά σειρά αξιολόγησης θα είναι:

1ο Βραβείο, 2ο Βραβείο, 3ο Βραβείο.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να απονείμει και τις διακρίσεις του επαίνου και της ευφήμου μνείας, κατά την κρίση της. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απονείμει κάποια από τις διακρίσεις ή και καμία από αυτές.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 30η Νοεμβρίου 2018                        ενώ οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή και θα συνοδεύονται από περγαμηνή και τιμητική πλακέτα.

Το κείμενο ή τα κείμενα στα οποία θα απονεμηθεί το 1ο  Βραβείο, θα δημοσιευθούν με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε ειδική έκδοση 1.000 αντιτύπων, από τα οποία ανάλογος αριθμός θα δοθεί στον συγγραφέα ή τους συγγραφείς.

Τα αντίτυπα θα διατίθενται δωρεάν:

 • Την ημέρα της παρουσίασης της έκδοσης και απονομής των διακρίσεων
 • Μέχρι εξάντλησής τους από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

 

Μετά τη διάθεσή τους, οι συγγραφείς μπορούν να δημοσιεύσουν το έργο τους, όπως εκείνοι επιθυμούν.

 

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

 1. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα (1) κείμενο.
 2. Ως έκταση των κειμένων ορίζονται οι 100 έως 250 σελίδες περίπου.
 3. Τα κείμενα να είναι γραμμένα με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος στοιχείων 12, διάστιχο μονό και περιθώρια άνω και κάτω 2 εκ. Ο τίτλος του έργου και τα κεφαλαία να είναι γραμμένα με μέγεθος 14 bold.
 4. Να μην αναγράφουν στις σελίδες τους το όνομα ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.
 5. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4, 14234 Νέα Ιωνία, επί συστάσει εντός ενός φακέλου, όπου στη θέση του αποστολέα να αναγράφεται ψευδώνυμο, διεύθυνση και η ένδειξη: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

 

Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • Ένα (1) αντίγραφο του κειμένου.
 • Ένα (1) CD με το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Ένα (1) άγραφο σφραγισμένο φάκελο, όπου θα εσωκλείεται το όνομα του συγγραφέα, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και ο τίτλος του κειμένου.

Ο άγραφος σφραγισμένος φάκελος ανοίγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης μόνο σε περίπτωση διάκρισης του έργου.  Έργα που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου αυτού αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των κειμένων ορίζεται η Παρασκευή 2/11/2018   με σφραγίδα ταχυδρομείου.

 

 Σημείωση: Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. θα παραλαμβάνει τους φακέλους και θα μεριμνά για την εκτύπωση αντιγράφων και την ταυτόχρονη διανομή τους στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, μετά την υποβολή των έργων και όχι νωρίτερα από την 5/11/2018.

 

 

 

Για το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Πρόεδρος

 

Για πληροφορίες :

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία

Τηλ. 210 27 90 115 – Email : kemipo@otenet.gr

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

5  +    =  8