Πρόγραμμα Υποτροφιών σε μαθητές Λυκείων των δύο τελευταίων τάξεων Κωνσταντινουπολίτικης Καταγωγής στην Ελλάδα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Ανακοίνωση
(19-1-2012)
Πρόγραμμα Υποτροφιών σε μαθητές Λυκείων των δύο τελευταίων τάξεων Κωνσταντινουπολίτικης Καταγωγής στην Ελλάδα
Στη συνέχεια της υποβολής των αιτήσεων (2-11-2012), που ανήλθαν στον αριθμό των 90, για το Πρόγραμμα υποτροφιών της Οι.Ομ.Κω για τους μαθητές Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής στην Ελλάδα και την διενέργεια των συνεντεύξεων και των εξετάσεων, ακολούθησε η διόρθωση των γραπτών και η αξιολόγηση των στοιχείων που πρόεκυψαν από τις συνεντεύξεις. Ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων απαίτησε αρκετό χρόνο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων χρησιμοποίησε τέσσερεις κατηγορίες κριτηρίων : (α) μέσος όρος σχολικών βαθμών προηγούμενου έτους, (β) αποτέλεσμα αξιολόγησης της συνέντευξης, (γ) βαθμός γραπτής εξέτασης και (δ) τους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους για κάθε μαθητή. Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που επιβάλλονται από την παρούσα οικονομική κρίση έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα (δ).
Μετά από ενδελεχή εργασία το Δ.Σ. και εξαντλώντας κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες που έχει, στην παρούσα φάση αποφάσισε να χορηγήσει τρείς κατηγορίες υποτροφιών:
(α) δωρεάν πρόσβαση στην Εκπαιδευτική Ιστοσελίδα του Κέντρου Σπουδών ΑΡΝΟΣ Αθηνών σε 60 μαθητές μετά από την εξαιρετικά ευγενική χορηγία του αναφερόμενου Κέντρου,
(β) παροχή οικονομικής υποστήριξης με ποσό 1000 Ευρώ σε 5 μαθητές,
(γ) παροχή οικονομικής υποστήριξης με ποσό 500 Ευρώ σε 12 μαθητές.
Για τους σκοπούς υποστήριξης η Οι.Ομ.Κω οργανώνει συναυλία στις 6 Φεβρουαρίου 2012 της οποίας η ανακοίνωση παρατίθεται παρακάτω. Παρακαλούμε την υποστήριξη σας.
Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί επέκταση ανάλογου προγράμματος που έχει εφαρμόσει η Οι.Ομ.Κω εδώ και πέντε χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της στρατηγικής της Οι.Ομ.Κω ότι η ενίσχυση της Ελληνικής Παιδείας αποτελεί τον σωτήριο παράγοντα για το Γένος όπως έχει συμβεί εδώ και πολλούς αιώνες.
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +  4  =