Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Χαραλαμπίδη “Το ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ενώνει, το ΤΟΥΡΚΙΑ εκβαρβαρίζει. Πόντος η επιστροφή μιας πανάρχαιας ταυτότητας”

KÜÇÜK ASYA BİRLİĞİ SAĞLIYOR TÜRKİYE İSE BARBARLAŞTIRIYOR

PONTOS KADİM KİMLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Малая Азия объединяет – Турция варваризирует!
Понтос-возвращение к своей древнейшей культуре- индентичносеи!
ASIA MINOR CONVEYS UNITY TURKEY CONVEYS BARBARISM
PONTOS THE RETURN OF AN AGELESS IDENTITY

Στη δημιουργία του βήματος για την ομιλία και τη παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Χαραλαμπίδη με τίτλο, “Το ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ενώνει, το ΤΟΥΡΚΙΑ εκβαρβαρίζει. Πόντος: Η επιστροφή μιας πανάρχαιας ταυτότητας”, πρωταγωνιστεί εκτός από το Σπουδαστήριο Σουρμένων και η χορευτική ομάδα Σουρμένων.

Γιατί οι πρόγονοί μας ονόμαζαν τα πνευματικά συμπόσια “Μουσικά Συμπόσια”. Αυτή την κληρονομιά θέλουμε να επανακτήσουμε. Ο Χορός, η Μουσική, δηλαδή η Μνήμη είναι ζήτημα πνεύματος που τροφοδοτεί, αναζωογονεί την Πόλη, όπως το αρχαίο δράμα.

Αυτά συντελούνταν επί αιώνες στα Θέατρα και στα Βήματα των Αγορών των Ελληνικών Πόλεων του Πόντου. Από την Ηράκλεια και τη Σινώπη έως την Τραπεζούντα και την Αθήνα του Πόντου. Από τη Διοσκούριαδα στα ανατολικά και τη Χερσόνησο μέχρι το Παντικάποιον και την Ευπατόρια στα βόρεια της Ευξείνιας Θάλασσας.

Ο χορός είναι πνευματική έκφραση. Διαφορετικά αλλοτριώνει αντί να απελευθερώνει, αντί να εξευγενίζει. Κινείται στη Σφαίρα της αμφιλοκαλίας και όχι της φιλοκαλίας, που αποτελεί θεμελειώδες στοιχείο της ελληνικής μας ταυτότητας.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

Σπουδαστήριο Σουρμένων Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 ώρα 7 μ।μ.(Πρώην Αμερικάνικη βάση Ελληνικού )
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λεωφ. Ιασωνίδη &
Χρυσάνθου Τραπεζούντος

Πλατεία Σουρμένων
16777, Σούρμενα – Ελληνικό

Τηλ.: 210 9644767 – 210 9618867
Fax: 210 9618867
e-mail: info@sourmena.gr

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

41  +    =  43