Oλοι μαζί για τη δημιουργία Μουσείου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η Ένωσις Σμυρναίων σας καλεί σε συστράτευση για να πραγματοποιηθεί στις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας το ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ που θα στεγάσει τα κάθε είδους κειμήλια από τις αλησμόνητες πατρίδες των προγόνων μας.

Η συμμετοχή σας γίνεται μέσω Ιντερνετ αλλά και στο γραφείο μας.

Για να ενωθούμε δυναμικά, ζητάμε την υπογραφή σας. Υπογράφοντας την έκκληση, δηλώνουμε τη θέληση μας να συμμετάσχουμε αγωνιστικά στην προσπάθεια για τη δημιουργία του Μουσείου!

Για να υποβάλλετε την υπογραφή σας μέσω Ιντερνετ,  κάντε κλικ εδώ.

ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΡΑ!

Φωτογραφίες της περιοχής και των ιστορικών πολυκατοικιών όπου ζούσαν οι πρόσφυγες

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Η « Ένωσις Σμυρναίων» μετά τη θετική ανταπόκριση στην πρόταση για τη δημιουργία του Μουσείου στις προσφυγικές πολυκατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας, την επεξεργάστηκε και ξεκινά συστηματική προσπάθεια για τη υποστήριξή της από τους πολίτες, την αποδοχή από τους αρμόδιους φορείς και για την υλοποίησή της.

Η δημιουργία Μουσείου του Ελληνισμού Μ. Ασίας και Ανατολής, αποτελεί αίτημα δεκαετιών όχι μόνο της Ενώσεως Σμυρναίων αλλά πολλών μικρασιατικών συλλόγων, της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος κλπ και της πρότασης και επιθυμίας πολλών επώνυμων και ανώνυμων Μικρασιατών και μη.

Η υλοποίηση του Μουσείου γίνεται πραγματικότητα, όχι μόνο επειδή η «΄Ενωσις Σμυρναίων» αγωνίστηκε για τη σωτηρία των προσφυγικών πολυκατοικιών και πρότεινε την αξιοποίησή τους για τη στέγαση του Μουσείου, αλλά και διότι, στην απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Φεβρουαρίου 2009, προσδιορίζονται σαφέστατα οι λόγοι χαρακτηρισμού ως μνημείων των προσφυγικών πολυκατοικιών: «…επειδή αποτελούν κτίρια με ιδιαίτερη κοινωνική και ιστορική σημασία, άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποκατάσταση και ένταξη των Μικρασιατών προσφύγων στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Επίσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο κτιρίων κοινωνικής κατοικίας του Μοντέρνου Κινήματος (από τα ελάχιστα εναπομείναντα) ιδιαίτερα σημαντικών για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής της μεσοπολεμικής περιόδου και της ιστορίας της εξέλιξης της πόλης των Αθηνών».

Ως «΄Ενωσις Σμυρναίων» παραθέτουμε την πρότασή μας και ζητάμε την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή όλων των Μικρασιατικών Σωματείων και όλων των Φορέων του προσφυγικού κόσμου αλλά και τη συμπαράσταση καθενός ευαισθητοποιημένου συμπατριώτη και συμπολίτη.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το Μουσείο θα προβάλει το σύνολο της μακραίωνης ιστορίας και του πολιτισμού, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, θα αναδεικνύει όλους τους τομείς δράσης, πνευματικής και υλικής, του Ελληνισμού της Aνατολής, τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με άλλους λαούς, αλλά και τη γενοκτονία και τη σύγχρονη οδύσσεια της εγκατάστασης στη νέα πατρίδα.

Το Μουσείο είναι πολύ περισσότερο από εκθετήριο κειμηλίων. Αποτελεί τον ζωντανό συνεκτικό κρίκο της Ιστορίας με τα δρώμενα της σύγχρονης κοινωνίας.

Το Μουσείο δίνει το σύνολο των πληροφοριών για τον Ελληνισμό της Ανατολής με οργανωμένο, ευανάγνωστο και ελκυστικό τρόπο. Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα αξιοποιούνται κατάλληλα.

Τρεις είναι οι ομάδες ενοτήτων του περιεχομένου του Μουσείου:

1. Ιστορικές

2. Γεωγραφικές

3. Θεματικές-Τομεακές

1. Ιστορικές Ενότητες

Παρουσιάζεται κατά ιστορικές ενότητες η πορεία του Ελληνισμού της Ανατολής από την εποχή των Μύθων του Φρίξου και της Έλλης, της Αργοναυτικής Εκστρατείας και σε όλες τις ιστορικές φάσεις (Μυκηναϊκή εποχή, Αρχαϊκή, Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Νεότερη).

2. Γεωγραφικές Ενότητες

Παρουσιάζονται οι διακριτές περιοχές όπου αναπτύχθηκε ο Ελληνισμός της Ανατολής, όπως π.χ. Μικρασιατικός Ελληνισμός, ο Ελληνισμός του Εύξεινου Πόντου κ.λπ.

3. Θεματικές-Τομεακές Ενότητες

Περιλαμβάνουν τομείς στους οποίους ο Ελληνισμός της Ανατολής έχει διακριθεί, όπως π.χ. Φιλοσοφία, Εμπόριο, Ναυτιλία κ.λπ., και καίριες ιστορικές στιγμές της πορείας του πχ. Μικρασιατική Καταστροφή.

Η λειτουργία του Μουσείου δεν περιορίζεται στην έκθεση στοιχείων και πληροφοριών. Αποτελεί παράλληλα κόμβο επεξεργασίας προβληματισμών, παραγωγής ιδεών και διάχυσης πληροφοριών, που αφορούν στο αντικείμενο που πραγματεύεται και μέσο διαδραστικής σχέσης αυτών με τη σύγχρονη κοινωνία.

Η κλασική μουσειακή λειτουργία συμπληρώνεται από τομείς δραστηριοτήτων που απαιτούν και άλλους εξειδικευμένους χώρους εκτός των εκθεσιακών για την ανάπτυξή τους. Τέτοιες δραστηριότητες είναι:

1. Τομέας τεκμηρίωσης

Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, εκδοτικές δραστηριότητες, διαχείριση και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

2. Τομέας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Περιλαμβάνει οργάνωση σεμιναρίων για ειδικά θέματα, οργάνωση διαλέξεων, ειδικές ξεναγήσεις στο Μουσείο κ.λπ. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εκπαιδευτικό ρόλο του Μουσείου που θα ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα σχολεία, τα σχολικά προγράμματα για το μάθημα της ιστορίας τα οποία υποστηρίζει και καθοδηγεί.

3. Τομέας έρευνας

Επιδιώκεται η ανάπτυξη συστηματικών και εποικοδομητικών σχέσεων με άλλους ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

4. Τομέας συνεργασιών με άλλα Μουσεία

Η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ανάλογου χαρακτήρα φορείς και μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελεί τομέα των δραστηριοτήτων του Μουσείου στον οποίο θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην επιστημονική, οργανωτική και υλικοτεχνική υποστήριξη των δεκάδων ανάλογων συλλογών, μουσειακών χώρων κ.λπ που έχουν οργανωθεί από Δήμους, Συλλόγους και άλλους φορείς.

5. Τομέας συντήρησης

Αφορά στη συντήρηση των κειμηλίων που εκτίθενται ή φυλάσσονται στο Μουσείο ή τα εμπιστεύονται οι ιδιοκτήτες τους στο Μουσείο για συντήρηση.

ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Η ευρύτερη περιοχή των Κουντουριώτικων, στην οποία εντάσσεται το συγκρότημα των προσφυγικών πολυκατοικιών, είναι από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 1515/1986) θεσμοθετημένη Περιοχή Ανάπλασης.

Σημαντικό τμήμα του συγκροτήματος των πολυκατοικιών, τα τέσσερα μεγαλύτερα μπλοκ από το σύνολο των οκτώ, θα διατηρήσουν τη σημερινή χρήση κατοικιών, ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς και παράλληλα θα στεγάσουν δυο σημαντικές κοινωνικές δραστηριότητες: Ξενώνα ασθενών που έρχονται στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας για βραχεία νοσηλεία και ξενώνα κακοποιημένων γυναικών.

Το Μουσείο περιορίζεται στα τέσσερα από τα οκτώ μπλοκ πολυκατοικιών, στη σειρά από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας προς το εσωτερικό, μεταξύ του Αγίου Σάββα και του Αρείου Πάγου.

Συνολικά, για τις ανάγκες του Μουσείου προτείνουμε να αξιοποιηθούν:

1. Τα τέσσερα πρώτα μπλοκ των πολυκατοικιών.

2. Ο πρώην κινηματογράφος “Αρζεντίνα” στη γωνία της Λεωφ. Αλεξάνδρας και της οδού Παναθηναϊκού.

3. Το παλιό βιοτεχνικό κτίριο των Κουντουριώτικων στην οδό Τσόχα, δίπλα στα σχολεία.

4. Το παλιό περίπτερο μεταξύ των πολυκατοικιών και του Αγίου Σάββα.

5. Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι ανάμεσα στα προτεινόμενα κτίρια.

Αναλυτικά για καθένα χώρο προτείνουμε:

1. Συγκροτήματα προσφυγικών πολυκατοικιών

Καθένα από τα τέσσαρα μπλοκ πολυκατοικιών συντίθεται από 4 ή 5 εφαπτόμενες εν σειρά πολυκατοικίες καθεμία από τις οποίες έχει τρία επίπεδα: Το ισόγειο ή πρώτο επίπεδο, τον πρώτο όροφο ή δεύτερο επίπεδο και τον δεύτερο όροφο ή τρίτο επίπεδο. Κάθε πολυκατοικία διαθέτει ξεχωριστό κλιμακοστάσιο που σε κάθε επίπεδο εξυπηρετεί δυο διαμερίσματα 40-45 τ.μ. το καθένα.

Σε καθένα από τα τέσσερα μπλοκ θα γίνουν εσωτερικές επεμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση των χώρων για τα εκθέματα και για τις άλλες δραστηριότητες καθώς και η κατάλληλη ροή των επισκεπτών.

Τα δυο πρώτα επίπεδα των τεσσάρων μπλοκ θα στεγάσουν τον κύριο όγκο των εκθεμάτων και των οπτικοακουστικών μέσων του Μουσείου. Θα συνδεθούν οι πολυκατοικίες καθενός μπλοκ μεταξύ τους στα διάφορα επίπεδα ώστε να επιτυγχάνεται ροή επισκεπτών σε όλο το μήκος καθενός οριζοντίου επιπέδου. Μπορούν, επίσης, να προβλεφθούν στεγασμένοι διάδρομοι στο επίπεδο του εδάφους, ή υπόγειοι, για τη ροή των επισκεπτών από το ένα μπλοκ στο άλλο.

Το τρίτο επίπεδο των μπλοκ, ο δεύτερος όροφος, θα στεγάσει δραστηριότητες με μικρότερη προσέλευση κοινού, όπως είναι η βιβλιοθήκη, οι χώροι σεμιναρίων, τα εργαστήρια συντήρησης, τα γραφεία διοίκησης του Μουσείου κ.λπ

2. Κινηματογράφος “Αρζεντίνα”.

Ο παλιός κινηματογράφος “Αρζεντίνα” ευρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας στη γωνία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της οδού Παναθηναϊκού. Ο κινηματογράφος δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μεγάλο χώρο συνάθροισης κοινού, κατάλληλα σχεδιασμένο όπου θα γίνονται προβολές, ομιλίες και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν αναγκαίες προεκτάσεις της λειτουργίας του Μουσείου. Γι’ αυτό θεωρούμε αναγκαία την ένταξη αυτού του χώρου στο Μουσείο.

3. Παλιό βιοτεχνικό κτίριο των Κουντουριώτικων.

Αυτό το βιοτεχνικό κτίριο αποτελούσε μέρος του προσφυγικού οικισμού “Κουντουριώτη” που είχε κατασκευαστεί σε δημοτικό ακίνητο πίσω από το γήπεδο της Αλεξάνδρας. Στο κτίριο εργάζονταν γυναίκες του οικισμού. Μετά τη μεταστέγαση των προσφύγων σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, τα κτίσματα του οικισμού κατεδαφίστηκαν, με εξαίρεση το συγκεκριμένο βιοτεχνικό κτίριο, που βρίσκεται στην οδό Τσόχα, δίπλα σε σχολεία, και χρησιμοποιείται σήμερα ως νυκτερινό κέντρο διασκεδάσεως.

Έχει ζητηθεί να κηρυχθεί διατηρητέο για την ιστορία και τον χαρακτήρα του. Η ένταξη στο Μουσείο θα συμβάλει στην κήρυξη και στην αποκατάστασή του.

Το κτίριο θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου.

4. Παλιό περίπτερο

Είναι μικρό ξύλινο κτίσμα που αποτελούσε μέρος του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφ. Αλεξάνδρας. Ευρίσκεται ανάμεσα σε αυτές και στο νοσοκομείο Αγίου Σάββα. Παλαιότερα χρησίμευε ως αναψυκτήριο.

Θα αποτελέσει κέντρο υποδοχής και πληροφόρησης για τους επισκέπτες του Μουσείου. Σε αυτό θα διατίθενται εισιτήρια και θα πωλούνται αντικείμενα του Μουσείου (αντίγραφα, κάρτες, βιβλία κλπ)

5. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι ανάμεσα στα κτίρια.

Οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι ανάμεσα στα συγκροτήματα των πολυκατοικιών είναι αξιόλογοι και θα χρησιμοποιηθούν και για την υπαίθρια εγκατάσταση έργων τέχνης ή εκθεμάτων του Μουσείου. Με ίδιο τρόπο θα αξιοποιηθούν οι άλλοι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, ιδίως οι χώροι που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του γηπέδου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενότητα των επιμέρους κλειστών χώρων του Μουσείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πρόσβαση στο Μουσείο

Το Μουσείο είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικών μεταφορών. Απέχει ελάχιστα από τον σταθμό του μετρό “Αμπελόκηποι” και εξυπηρετείται από πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

Γι’ αυτό, οι ανάγκες για χώρους στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων, είτε εργαζομένων είτε επισκεπτών, περιορίζονται. Σημειώνουμε ότι έχει ήδη κατασκευαστεί πίσω από τον Άρειο Πάγο και το Εφετείο τεράστιος υπόγειος πολυώροφος χώρος στάθμευσης δημοσίας χρήσης, που δεν έχει λειτουργήσει ακόμη. Αυτός μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στάθμευσης για το Μουσείο. Αν, παρ’ όλα αυτά, κριθεί ότι πρέπει να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης στο χώρο του Μουσείου, αυτές μπορούν να κατασκευαστούν υπόγειες μεταξύ των συγκροτημάτων των πολυκατοικιών με τρόπο που η οδική πρόσβαση σε αυτές δεν θα επηρεάζει την πρόσβαση και την κυκλοφορία των πεζών και τη λειτουργία του Μουσείου.

Δυο υπόγειες διαβάσεις πεζών κάτω από τη Λεωφ. Αλεξάνδρας υπάρχουν μπροστά στο συγκρότημα των πολυκατοικιών και εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των χώρων του Μουσείου. Η λειτουργική και αισθητική βελτίωση των διαβάσεων θα κάνει δυνατή τη χρήση τους και από άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ηλεκτρομηχανολογική υποδομή

Η λειτουργία του Μουσείου απαιτεί την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, κλιματισμού, ηλεκτρικού ρεύματος, πυρόσβεσης κλπ.

Οι κεντρικές μονάδες αυτών θα εγκατασταθούν σε υπόγεια που θα κατασκευαστούν στους ακάλυπτους χώρους. Αν αυτό δεν είναι επιτρεπτό, αυτές ή μέρος αυτών θα καταλάβουν τμήματα των πολυκατοικιών.

Για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία των επισκεπτών και των εργαζομένων θα κατασκευαστούν ανελκυστήρες που θα εξυπηρετούν και τη στάθμη των υπογείων χώρων, εφόσον κατασκευαστούν τέτοιοι χώροι.

Τα θέματα των τεχνικών υποδομών, όπως και τα άλλα τεχνικά θέματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της εκπόνησης των μελετών.

Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες για την εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών υποδομών στα προτεινόμενα κτίρια του Μουσείου.

ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Η υλοποίηση του Μουσείου, από τη φάση των απαραίτητων εγκρίσεων, των οικονομικών και τεχνικών μελετών, την κατασκευή-επισκευή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων μέχρι τη λειτουργία του, απαιτεί τη συνέργεια πολλών παραγόντων, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το εγχείρημα είναι μεγάλο και σοβαρό, όμως εξίσου σοβαρός είναι ο στόχος: Η δημιουργία και η απόδοση στην ελληνική κοινωνία του “Μουσείου Ελληνισμού Μ. Ασίας και Ανατολής”.

Οι χώροι που θα αξιοποιηθούν ανήκουν στο Δημόσιο (προσφυγικές πολυκατοικίες) και στον Δήμο (ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι και βιοτεχνικό κτίριο) και πιστεύουμε ότι θα διατεθούν για τη δημιουργία του Μουσείου. Ο παλιός κινηματογράφος μπορεί να αγοραστεί ή να απαλλοτριωθεί. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του βιοτεχνικού κτιρίου, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ξεπεραστούν.

Τα χρήματα των περιουσιών των Ελληνικών Μικρασιατικών Κοινοτήτων, κονδύλια κοινοτικών προγραμμάτων, χορηγίες κλπ θα αξιοποιηθούν παράλληλα για την υλοποίηση του Μουσείου.

Η πρόσκτηση εκθεμάτων ή άλλου υλικού που θα αξιοποιηθεί στη βιβλιοθήκη ή με άλλον τρόπο, αποτελεί άμεσο και πρώτης προτεραιότητας στόχο του Μουσείου.

Το υλικό που φυλάσσεται από διαφόρους φορείς, όπως είναι το Βυζαντινό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο κλπ, και υλικό που θα παραχωρήσουν σύλλογοι, φορείς και απλοί ιδιώτες, θα στηρίξει τη λειτουργία του Μουσείου σε όλους τους τομείς του. Είμαστε βέβαιοι ότι οι προσφορές θα ξεπεράσουν τις προβλέψεις.

Η φαντασία και η επιστημονική γνώση αρχιτεκτόνων, μουσειολόγων, πολεοδόμων και άλλων επιστημόνων μπορούν να μετατρέψουν το μέρος των προσφυγικών πολυκατοικιών και τους άλλους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους σε πρωτότυπο και πετυχημένο μουσείο, ζωντανό κύτταρο της πρωτεύουσας, που θα αναδείξει τα αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών, τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή. Και πριν από όλα, το Μουσείο θα καλύψει ένα τεράστιο κενό, ένα ανεκπλήρωτο χρέος της κοινωνίας μας προς την Ιστορία της.

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η δημόσια υποστήριξη του Μουσείου από προσωπικότητες που με το επιστημονικό, πνευματικό και κοινωνικό τους έργο έχουν συμβάλει στην ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν στον Ελληνισμό της Ανατολής θα συμβάλει ιδιαίτερα στην κοινωνική αποδοχή και στη δρομολόγηση της υλοποίησης του.

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέσω της ιστοσελίδας θα συγκεντρωθούν υπογραφές υποστήριξης του Μουσείου.

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό όλων των ενεργειών που στοχεύουν στην υποστήριξη και στην εξειδίκευση της πρότασης για το Μουσείο

Απαρτίζεται κατ’ αρχάς από μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων υπό την προεδρία του εκάστοτε Προέδρου.

Για τη στήριξη του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής δημιουργούνται δυο ομάδες δουλειάς. Η συμβολή των μελών τους είναι ουσιαστική και εθελοντική.

1. Ομάδα προβολής της πρότασης

Η Ομάδα προβολής αναλαμβάνει τη δημόσια προβολή της πρότασης

Υπεύθυνη από το Δ.Σ. αναλαμβάνει η σύμβουλος κ. Ελένη Μπίστικα, δημοσιογράφος.

2. Ομάδα επεξεργασίας της πρότασης

Συγκροτείται από επιστήμονες που με τη συνέργειά τους εξειδικεύουν την πρόταση. Γι’ αυτό το σκοπό συνεργάζονται επίσης με αρμόδιους φορείς του Δημοσίου, διερευνούν και αντιμετωπίζουν τα διαδικαστικά, τα τεχνικά, και οικονομικά θέματα.

Υπεύθυνος από το Δ.Σ. αναλαμβάνει ο κ. Φαίδων Παπαθεοδώρου, πολιτικός μηχανικός – χωροτάκτης πολεοδόμος.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

1  +  5  =