Οδηγίες συμπλήρωσης του Δελτίου Απογραφής των Εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών

Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών


1. Στην ενότητα «Γενικά Στοιχεία Απογραφόμενου» δώστε τα στοιχεία διεύθυνσης διαμονής σας εκτός της Κωνσταντινούπολης που ζείτε σήμερα και στο τέλος σε ποια Κοινότητα/συνοικία ζούσατε στην Πόλη (ένα είχατε γεννηθεί εκεί) όπως π.χ. Καντίκιοϊ, Ψωμαθειά, Μέγα Ρεύμα,…
2. Στην ενότητα «Δελτίο Απογραφής Ατόμου» συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία και ιδιαίτερα τα στοιχεία 8,9 και 10 εφόσον έχετε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ως απώτερη καταγωγή αναφέρετε αν ξέρετε την πιθανή καταγωγή των προγόνων σας όπως π.χ. Καππαδοκία, Ήπειρο, κτλ. Στην ενότητα 11 αναφέρετε αν ζείτε κατά περιόδους στην Κωνσταντινούπολη περίπου τους μήνες που διαμένετε. Στην ενότητα 16 δώστε κατά σειρά απόκτησης πτυχίων τους τίτλους των σπουδών σας.
3. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τα στοιχεία ηλεκτρονικά στείλτε το στο email: apografi.conpoliton@gmail.com
4. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε το έντυπο εγγράφως μπορείτε να το παραδώσετε σε Κωνσταντινουπολίτικο Σωματείο μέλος της Οι.Ομ.Κω ή ταχυδρομείστε το στην Διεύθυνση: Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη 15237.

Κατεβάστε  τα αρχεία

121009 Census Questionaire Expatriate Conpolitans

121009 Census Questionaire Expatriate Conpolitans

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  36  =  39