Ο διακοπείς αγώνας Σμύρνης -Χίου λόγω καταιγίδας ξανασφυρίζεται μετά από …84 χρόνια!

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

, ,

Απάντηση