Ερευνα στα Μικρασιατικά Κέντρα της Ελλάδας

Μικρασιατικά Κέντρα

Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ασχολείται από το 1930 με την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του Μικρασιατικού ελληνισμού, ιδίως κατά την τελευταία φάση της μακραίωνης διαδρομής του στις αρχαίες του κοιτίδες. Πρωταρχικό αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η περισυλλογή της προφορικής παράδοσης του Μικρασιατικού ελληνισμού και η τεκμηρίωση της παρουσίας του σε ολόκληρο το γεωγραφικό εύρος της Μικρασιατικής χερσονήσου. Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών εκδίδει επιστημονικό περιοδικό, επιστημονικές μονογραφίες και άλλες εκδόσεις για να καθιστά γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνών του.


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Παράλληλα με την ιστοσελίδα είναι επίσης διαθέσιμη η νέα πλατφόρμα των ψηφιακών  αρχείων.

 

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ν. Ιωνίας ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την περισυλλογή, διάσωση, διατήρηση και μετάδοση των στοιχείων της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής και ειδικότερα της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Κωνσταντινουπόλεως και τη συλλογή ταξινόμηση, μελέτη και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού που αφορά τη Νέα Ιωνία.


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού & Ανάδειξης Σύγχρονης Ιστορίας του Δήμου Καισαριανής


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Το (Κ.E.M.M.Ε) είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η έδρα του βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς και στεγάζεται στη ”Βίλα Κώστα” επί της οδού Λουκή Ακρίτα 4, στη Νέα Ερυθραία.

Σκοπός του είναι η περισυλλογή, διάσωση, διατήρηση, μετάδοση και προβολή των στοιχείων της ιστορίας και του πολιτισμού των Ελλήνων της καθ’ ημάς λεγομένης Ανατολής και ειδικότερα της Ερυθραίας Χερσονήσου, που κατοικούν σήμερα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου.


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

H Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» συστάθηκε από απογόνους Μικρασιατών από τη Μάκρη και το Λιβίσι της Μικράς Ασίας, ως φυσική συνέχεια και επέκταση της ομώνυμης Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, με μακρύχρονο και αξιόλογο έργο καταγραφής στη Νέα Μάκρη. Αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι φίλοι από την Μάκρη και το Λιβίσι που διαμένουν στην Ελλάδα και αντεπιστέλλοντα μέλη όσοι μένουν μόνιμα στο εξωτερικό..


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα