You are currently viewing Με σοβαρότητα και σύνεση να αναλογιστούμε την ευθύνες μας απέναντι στο Γένος και την Πολίτικη Ρωμιοσύνη

Με σοβαρότητα και σύνεση να αναλογιστούμε την ευθύνες μας απέναντι στο Γένος και την Πολίτικη Ρωμιοσύνη

ouzounoglou

Συνέντευξη με τον κ.  Νικόλαο Ουζούνογλου, Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Βρισκόμαστε στην αρχή του 2015 και με την ευκαιρία αυτή, συνομιλήσαμε με τον Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω.) Καθ. κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, για τις προτεραιότητες και τα σχέδια του φορέα, την νέα χρονιά.

Όπως είναι γνωστό, η Οι.Ομ.Κω. μετά την ίδρυση της πριν από επτά χρόνια, διέγραψε μια δυναμική πορεία και ανέπτυξε πολύπλευρη δράση. Το σημαντικότερο ίσως επίτευγμα της, είναι ότι έβγαλε από την αφάνεια την κοινότητα των εκπατρισμένων Κωνσταντινουπολιτών και ανέδειξε το αίτημα για αποκατάσταση των δικαίων όλων των Ρωμηών Πολιτών.

Γι’ αυτό, όσα μας είπε ο κ. Ν. Ουζούνογλου, παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Από τον λόγο του φαίνεται, ότι η παραπάνω επιτυχία της Οι.Ομ.Κω. δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε μια σαφή αντίληψη για την ιστορική διαδρομή, το παρόν και την προοπτική της Πολίτικης Ρωμαίικης κοινότητας.

Ερώτηση:  Κύριε Πρόεδρε, σε ποιούς στρατηγικούς στόχους βασίζεται η δράση της Οι.Ομ.Κω.;

Απάντηση: Οι στρατηγικοί στόχοι, που έχουν διατυπωθεί ξεκάθαρα στο καταστατικό της Οι.Ομ.Κω. είναι: η επανασύνδεση με την Ομογένεια της Πόλης, η διεθνοποίηση του ζητήματος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Πόλης και η κινητοποίηση της εκπατρισμένης Κοινότητας που αποτελεί το 98% της Ρωμαίικης Κοινότητας, η οποία θα έπρεπε να ζει στην Κωνσταντινούπολη αν δεν είχε υποστεί τους συστηματικούς και διαχρονικούς διωγμούς του Κράτους της Τουρκίας με την ανοχή Κρατικών και Διεθνών φορέων, που είχαν εγγυηθεί τα δικαιώματα της. Η επίτευξη των στρατηγικών αυτών στόχων προϋποθέτει την υιοθέτηση από εμάς τους Κωνσταντινουπολίτες της οπτικής ότι “δεν έχει τελειώσει το θέμα μας”. Δηλαδή να υπερνικήσουμε το ψυχικό φράγμα που μας εμποδίζει να αντιληφθούμε ότι διατηρούμε τα δικαιώματα μας στην Κωνσταντινούπολη κι ότι σίγουρα μπορεί να αναζωογονηθεί η Ελληνορθόδοξη Κοινότητας της Πόλης.

Ερώτηση: Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Οι.Ομ.Κω.;

Απάντηση: Οι παραπάνω τρεις στόχοι βρίσκονται στην φάση υλοποίηση τους σε προχωρημένο στάδιο. Όμως η περαιτέρω πρόοδος στην υλοποίηση τους, προϋποθέτει συνεπή και συστηματική προσπάθεια εκ μέρους μας. Το κυριότερο είναι ότι με την δράση της Οι.Ομ.Κω. αρχίσαμε να υπερβαίνουμε το ψυχολογικό φράγμα που επέβαλε την λήθη, ρίχνοντας “μαύρη πέτρα” στο παρελθόν μας. Το γεγονός ότι υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους φορείς της Ομογένειας, με πρώτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα, τις Κοινότητες και τον αντίστοιχο συλλογικό τους φορέα, τον Σύνδεσμο Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), το ότι η υπόθεση μας τίθεται πρώτα απ’ όλα απευθείας στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και παράλληλα ενώπιων διεθνών Οργανισμών, όπως τον Ο.Η.Ε., την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΕ, τέλος η αφύπνιση στη νέα γενιά μαζί με αυτή των πρεσβύτερων που πρέπει να αυξηθεί, είναι το συλλογικό αποτέλεσμα των προσπαθειών της Οι.Ομ.Κω. μαζί με την συντριπτική πλειοψηφία των μελών σωματείων της.

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι προτεραιότητες που έθεσε η Οι.Ομ.Κω. το 2014 και ποιες θα είναι το 2015;

Απάντηση: Η κυριότερη προτεραιότητα της Οι.Ομ.Κω. το προηγούμενο έτος, υπήρξε η κινητοποίηση του δυναμικού μας για την παροχή Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης τους, λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα. Διαπιστώνουμε ότι οι συνέπειες των διωγμών του 1964 και μετέπειτα, συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Μία σημαντική μερίδα της Εκπατρισμένης Κοινότητας, όταν βρέθηκε στην Ελλάδα λόγω των πληγμάτων που υπέστη, δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει. Χαρακτηριστικό στοιχείο, είναι ο μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας που αναγκάστηκε να εργαστεί χωρίς κοινωνική ασφάλιση με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχει στοιχειώδη μέσα επιβίωσης (σύνταξη, ιατροφαρμακευτική κάλυψη κτλ). Η κατάσταση επιδεινώθηκε με το 2ο Μνημόνιο, οπότε διακόπηκε μεγάλος αριθμός επιδομάτων που ελάμβαναν υπερήλικες ανασφάλιστοι συμπολίτες μας από τον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Η διακοπή αυτή υπήρξε μια εξαιρετικά σκληρή και άδικη πράξη, που έχει πλήξει όλους τους νέο-προσφυγικούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Δηλαδή τους Έλληνες του Πόντου από τις χώρες της π. ΕΣΣΔ, τους Βορειοηπειρώτες και τους Κωνσταντινουπολίτες. Η Γ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. αρχές του 2014 ανέθεσε στο νέο Δ.Σ. να προβεί άμεσα, με κάθε  μέσο, στην ανακούφιση των συμπολιτών μας. Σε όλη τη διάρκεια του 2014 υπήρξε σημαντική κινητοποίηση και παρά τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει η Ομοσπονδία μας, σήμερα υποστηρίζονται περίπου 120 οικογένειες με πολλαπλές ενέργειες. Παράλληλα το Δ.Σ. συνέχισε σε όλες τις κατευθύνσεις για την πρόοδο των στρατηγικών στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ερώτηση: Σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. από τις εξελίξεις στην Τουρκία, την Ελλάδα και γενικότερα στο διεθνές περιβάλλον;

Απάντηση: Μια σημαντική διαπίστωση που προκύπτει από την ανάλυση των συστηματικών και σκληρών διωγμών που ασκήθηκαν κατά της Ρωμαίικης Κοινότητας, η οποία είχε εξαιρεθεί από την αλήστου μνήμης Ανταλλαγή Πληθυσμών (1923), είναι ότι οι διωγμοί αυτοί είχαν μικρή σχέση με την πορεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι πλέον σκληροί διωγμοί εφαρμόστηκαν όταν δεν υπήρχε ένταση μεταξύ των δυο χωρών. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τη συσχέτιση με το Κυπριακό. Μάλιστα όλα δείχνουν ότι αν δεν υπήρχε το Κυπριακό ζήτημα, η εκδίωξη της Κοινότητας μας μαζί με της Ίμβρου και Τενέδου, θα είχε συμβεί ακόμα και πριν από το 1955. Επομένως το ζήτημα είναι κατά πόσο η Τουρκία θα εξελιχθεί σ’ ένα κράτους δικαίου με ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών ή θα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται οι ανατροπές στοιχειωδών δημοκρατικών αρχών και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ερώτηση: Υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία; Ποια είναι η προοπτική τους σήμερα;

Απάντηση: Σε όλη τη διάρκεια από το 1856 μέχρι σήμερα, οι όποιες μεταρρυθμίσεις για την επικράτηση ενός κράτους δικαίου χωρίς διακρίσεις έχουν αποτύχει και μπορούμε να πούμε ότι η μόνη περίοδος που υπήρξαν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ήταν αυτή του 1856 – 1876. Ενώ είχαμε ανατροπές το 1877, το 1908 με τραγικές συνέπειες για τους Χριστιανικούς λαούς, το 1923, 1946, 1960 κτλ. Οι εξελίξεις στην Τουρκία, όπου βλέπουμε ν’ ανακόπτεται μια περίοδος μετά το 2004 για περιορισμένες μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι αρνητικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι βάλτωσαν οι εργασίες για ένα σύγχρονο Σύνταγμα, παρά τις πολλές συζητήσεις που προηγήθηκαν. Βεβαίως το ζήτημα σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την επίλυση του Κουρδικού, το οποίο ταυτίζεται με το κατά πόσο η Τουρκία θα πορευτεί προς την κατεύθυνση έστω και στοιχειώδους σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή θα επαναληφθούν οι ανατροπές που προανέφερα. Σχετικά με την Ελλάδα  το ζήτημα είναι η Ελληνική Πολιτεία να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από την Ιστορία και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υιοθετήσει.

Ερώτηση: Στο σημείο αυτό να σταθούμε λίγο σε κάποιες αντιλήψεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε ορισμένους κύκλους που αντιμετωπίζουν ως βαρίδια τις ελληνικές κοινότητες εκτός Ελλάδας. Ποια είναι η εκτίμηση σας;

Απάντηση: Διαχρονικά ιδεολογήματα όπως οι Ελληνικές Κοινότητες που βρίσκονται εκτός της επικράτειας είναι “πηγές προβλημάτων αφού είναι χαμένες υποθέσεις”, τα οποία πηγάζουν από την όραση των θεμάτων αυτών με “ελλαδοκεντρικά γυαλιά” έχει βλάψει σε μεγάλο βαθμό τον Ελληνισμό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και αναθεώρησης το πώς βλέπει το “Εθνικό Κέντρο” τον όπου γης Ελληνισμό. Το παράδειγμα της διάλυσης του ΣΑΕ δείχνει πολλά πράγματα. Η αντίληψη του πελατειακού κράτους έχει καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά γενικότερα σ’ όλο τον Ελληνισμό.

Εδώ θεωρώ αναγκαίο να τονίσω ότι ελάχιστοι μεμονωμένοι συμπολίτες μας, εκτός από το χαρακτηριστικό του αυτοπροσδιορισμού τους με διχαστικό τρόπο, βρισκόμενοι υπό την επήρεια της παραπάνω αντίληψης προσπαθούν να δημιουργήσουν θόρυβο για τις προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. Είναι ανάγκη και αυτοί οι συμπολίτες μας να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους.

Ερώτηση: Σας προβληματίζει η αποστασιοποίηση της Τουρκίας από το όραμα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τα θέματα της Ρωμαίικης κοινότητας;

Απάντηση: Το βάλτωμα της Ευρωπαϊκής Ιδέας με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το χειρότερο όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή που θυμίζουν τα συμβάντα πριν 100 χρόνια στην περιοχή μας είναι αρνητικές εξελίξεις για την υπόθεση μας. Η πραγματικότητα αυτή, απαιτεί σοβαρή μελέτη και αναζήτηση διεξόδων με επαφές και συνεργασίες σε διάφορες κατευθύνσεις. Γι’ αυτό ως Οι.Ομ.Κω. δεν θα έπρεπε ν’ αναλωνόμαστε στην αντιμετώπιση διχαστικών συμπεριφορών που προανέφερα, αλλά να επικεντρωθούμε ενωμένοι στην διαχείριση των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται. Οφείλουμε όλοι με σοβαρότητα και σύνεση να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στο Γένος μας και την Πολίτικη Ρωμιοσύνη.

Ερώτηση: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κι ευχόμαστε μια καλή χρoνιά για όλη την Ομογένεια και την Οι.Ομ.Κω.

Η συνέντευξη δόθηκε στον Γ.Κεσίσογλου της εφημερίδας Ανατολή.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

1  +  6  =