Κύκλος Σεμιναρίων για την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ανακοίνωση Κύκλου Σεμιναρίων  για την

Ιστορία και τον Πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης

   Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και στέλνοντας το ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : nnap@otenet.gr ή με φαξ στον αριθμό: 210 7723557. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω.

Σκοπός των Σεμιναρίων είναι η μεταλαμπάδευση στην νέα γενιά της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ρωμιοσύνης και πρωτίστως η εμπέδωση των σημερινών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο όπου γης,  Ελληνισμός  της Πόλης.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες:

α) Παρακολούθηση με εκπόνηση εργασίας στο δεύτερο μέρος του κύκλου σεμιναρίων, η οποία θα παρουσιαστεί στο κοινό εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.

β) Απλή παρακολούθηση.

Στην περίπτωση (α) ένας αριθμός των παρακολουθούντων που θα προκριθούν με βάση τις επιδόσεις τους,  θα συμμετέχουν σε «Θερινό Σχολείο» που θα οργανωθεί από το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω και θα συμπεριλαμβάνει επίσκεψη στα ιδρύματα της Πόλης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, και εφόσον υπάρξει παρακολούθηση και συμμετοχή σε πάνω από 80% των σεμιναρίων, θα χορηγηθεί αντίστοιχη βεβαίωση.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Σεμιναρίων συνίσταται από τους: Αιμιλία Θεμοπούλου (Αν. Καθ. ΕΚΠΑ), Μάρω Μαυροπούλου (Λέκτορας ΕΚΠΑ), Αιμιλία Ξανθοπούλου (Επιστ.  Συνεργ. ΕΚΠΑ), Ελίζα Φερεκύδου (Δρ. Βιολογίας, Επιστ. Συνεργ. ΕΚΠΑ) και Νικόλαος Ουζούνογλου (Καθ. ΕΜΠ).

Η διδασκαλία των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί από διαπρεπείς καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, ημέρα Πέμπτη απόγευμα ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος πραγματοποίησης των σεμιναρίων είναι  από τα μέσα Νοεμβρίου 2012 έως τον Μάιο 2013. Στην περίπτωση ενδιαφερομένων που κατοικούν εκτός Αθηνών,  θα δοθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων μέσω διαδικτύου με ειδικά πιστοποιημένη σύνδεση.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙOY

1.  Οι αιώνες μετά την Άλωση και η  συγκρότηση των Ρωμιών της Πόλης και η άρρηκτη συνέχεια: Βυζάντιο-Νέος Ελληνισμός. (2 ώρες).

A) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κα Ζητήματα οργάνωσης και αυτοδιοίκησης.

B) Κοινωνική δομή και κοινοτική οργάνωση.

2.       Η δομή του Οθωμανικού κράτους. Διοικητική και κοινωνική οργάνωση.

      (4 ώρες).

Α) Κοινωνία και οικονομία.

Β) Σχέσεις μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων.

Γ) Η Φαναριώτικη Αριστοκρατία.

Δ) Η επανάσταση του 1821 και οι επιπτώσεις της στον Ελληνισμό  της Πόλης.

Ε) Οι σχέσεις με  την Δύση.

3.       Η εκπαίδευση των Ρωμιών της Πόλης από την Άλωση έως σήμερα. (2 ώρες).

Α) Λόγιοι και επιστήμονες.

Β) Εκδοτική δραστηριότητα.

4.       Η ιστορική πορεία  του Ελληνισμού  της Πόλης από τον 19ο αιώνα έως το 1922 (3 ώρες).

Α)Η κοινωνική και οικονομική-επαγγελματική  δραστηριότητα των Ελλήνων της Πόλης.

Β )  Φιλανθρωπία και Ευαγή Ιδρύματα. Σύλλογοι και δραστηριότητα.

5. Εθνογενέσεις και ιδεολογικά ρεύματα στον ευρύτερο Οθωμανικό χώρο, τον 19ο και αρχές 20ού αιώνα. Από τους Νεότουρκους έως την Μικρασιατική Καταστροφή (3 ώρες).

6.  Το σύγχρονο Τουρκικό κράτος και οι Ρωμιοί της Πόλης. Φόρος περιουσίας – Σεπτεμβριανά- Απελάσεις. Οι κρατικοί μηχανισμοί που έδρασαν στα αντιμειονοτικά μέτρα (6 ώρες).

7. Η Ρωμιοσύνη της Πόλης υπό το πρίσμα του διεθνούς πλαισίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου (4 ώρες).

8.  Επίκαιρα θέματα προς επίλυση του Ελληνισμού  της Πόλης: Βακουφικά. Ακίνητες περιουσίες. Εκπαίδευση (4 ώρες).

9. Επίκαιρα,  προς αντιμετώπιση  θέματα του Ελληνισμού  της Πόλης: Δημογραφικό –  Εκπατρισμένη κοινότητα (5 ώρες).

 

Το σύνολο της διδασκαλίας του  Κύκλου Σεμιναρίων  για την ” Ιστορία και τον Πολιτισμό των Ρωμιών της Πόλης” ανέρχεται σε 33 διδακτικές ώρες από τις οποίες 9 αναφέρονται από την περίοδο της  Άλωσης έως και το 19ο αιώνα, ενώ οι υπόλοιπες 24 στον 20ό  αιώνα καθώς και σε επίκαιρα θέματα του Ελληνισμού της Πόλης.

Κατεβάστε το έντυπο από εδώ 2012 Σεμινάρια – Ρωμιοσύνη (1)

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +  6  =