Κυκλοφόρησε ο 24ος Τόμος των “Μικρασιατικών Χρονικών”

Μόλις Κυκλοφόρησε ο 24ος Τόμος των ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει η Ένωσις Σμυρναίων.

Τιμή: 20 ευρώ.

Διατίθεται από τα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 2103633618 και από βιβλιοπωλεία

Στις 373 σελίδες του περιλαμβάνει δεκαεπτά πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και τέσσερεις βιβλιοκρισίες.

Η παρουσίαση του 24ου τόμου θα γίνει στη βιβλιοθήκη της Ενώσεως,οδός Καρύτση 3 τρίτος όροφος στις 12 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 6.30 μ.μ.

H παρουσίαση (του 24ου τόμου της σειράς του επιστημονικού συγγράμματος «Μικρασιατικά Χρονικά») θα γίνει  από την κ. ΄Αννα Κελεσίδου, Επιτ. Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών
και τον κ. Χρήστο Π. Μπαλόγλου, Διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης

Κατά την παρουσίαση θα πωλούνται ο νέος και παλαιότεροι τόμοι των Μικρασιατικών Χρονικών.

Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του 24ου Τόμου:

ΑΡΘΡΑ

Εύδοξος ο Κνίδιος ως ιστορικός και ως φιλόσοφος της

ιστορίας υπό Χριστοφόρου Ν. Πολυκάρπου ………………………………. 13-24

Η Ταρσός των Ρωµαϊκών Χρόνων στο έργο του Απ. Παύ-

λου και του Δίωνος του Χρυσοστόµου υπό Χρήστου

Π. Μπαλόγλου …………………………………………………………………………….. 25-42

Η Γ΄ Σταυροφορία και τα δεινά της Μικράς Ασίας (1189-

1192) υπό Νίκας Πολυχρονοπούλου-Κλαδά ……………………………… 43-48

Στάσεις µαθητών στην Ροδοκανάκειον ή κατά Καισάρειαν

ιερατική Σχολή υπό Λήδας Ιστικοπούλου ………………………………….. 49-92

Ελληνική γλώσσα και οθωµανική εξουσία (Τα θρυλούµενα

περί της γλωσσοτόµησης των Ελλήνων) υπό Τάκη Α.

Σαλκιτζόγλου ……………………………………………………………………………. 93-103

Σταχυολογήµατα οθωµανο-τουρκικής διοικητικής ορολογίας

υπό Αντωνίου Σταυρ. Καζαντζόγλου ……………………………………… 105-153

Ο κόλπος της Μάκρης: Μαρτυρίες, έρευνες και χαρτογρα-

φία (από τον 15ο αιώνα έως σήµερα) υπό Πέτρου

Μεχτίδη …………………………………………………………………………………… 155-193

«Μέχρι σήµερον δεν επανέκαµψεν εκ Μ. Ασίας αγνοουµένης
της τύχης του»: Οι αγνοούµενοι ‘Έλληνες στρατιώτες
και πολίτες της Μικρασιατικής Καταστροφής μέσα
από τις αιτήσεις των συγγενών τους στο πολιτικό
γραφείο του πρωθυπουργού (1922-1924) υπό Ιωάννη

Γκλαβίνα ………………………………………………………………………………….. 195-228

Ποικίλες µικρασιατικές µαρτυρίες υπό Θεοδόση Πυλαρι-

νού …………………………………………………………………………………………… 229-235

Επιστολές Χρυσοστόµου, Μητροπολίτου Σµύρνης, στο
Αρχείο του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή» υπό

Λήδας Ιστικοπούλου ………………………………………………………………. 237-246

Τά παραµύθια των Μικρασιατών Ελλήνων: Αφηγητές, συλ-

λογές και ζητήµατα κατάταξης υπό Μαριάνθης Κα-

πλάνογλου ……………………………………………………………………………….. 247-254

Η αοαβοποίηση του Πατριαρχείου Αντιοχείας και οι περι-
πέτειες των μικρασιατικών ελληνορθοδόξων μητροπό-

λεών του υπό Αρχαγγέλου Γ. Γαβριήλ …………………………………….. 255-269

Η βιεννέζικη οπερέτα στη Σμύρνη. Πρόδρομος της διάδοσης

του είδος στην Ελλάδα – Νεώτερα στοιχεία και τεκ-

μήρια Αρχείου Μέρτικα υπό Αγγελικής Σκανδάλη ………………… 271-299

Μουσική και μουσικοί από τη Σμύρνη υπό Βασίλη Πετρο-

χείλου ………………………………………………………………………………………. 301-314

Η γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού (1910-1923):
μία νομικοκοινωνιολογική προσέγγιση υπό Χαράς

Γαλανού …………………………………………………………………………………… 315-332

Ό Χρυσόστομος Χατζησταύρου Μητροπολίτης Εφέσου και
Αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν

Ελλάδι υπό Χρήστου Π. Μπαλόγλου ………………………………………. 333-342

Ό Μικρασιάτης Τάσος Αθανασιάδης υπό Άννας Κελεσίδου ……………………………………………………………….343-348

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Τάκη Σαλκιτζόγλου, Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του
1821 (Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό
αγώνα), Αθήνα, ‘Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2010

υπό Μαρίας Ευθυμίου …………………………………………………………….. 351-354

Βιργινία Δ. Χαμουδοπούλου-Κωνσταντινίδου, Ένας Μι-
κρασιάτης λόγιος του 19ου αιώνος. Αθήνα, Αρμός,
2008 υπό Νίκας Πoλυχρονoπoύλoυ-Kλαδα με την

συνεργασία Χ.Π. Μπαλόγλου …………………………………………………. 354-363

Παύλου Αποστολίδη, Μητροπολίτου Δράμας, Η Μητρόπο-

λις Ροδοπόλεως, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2007

υπό Χ.Π. Μπαλόγλου ………………………………………………………………. 363-365

Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας,

Αστέρες φωταυγείς, Ιερά Μητρόπολις Πισιδίας, 2010

υπό Χ.Π. Μπαλόγλου ………………………………………………………………. 366-373

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

7  +  3  =