Ημερίδα: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861 – 1922) Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

Οι Σύνδεσμοι Μεγαλοσχολιτών, Ζωγραφειωτών, Ζαππίδων, Kεντρικιάδων και Ιωακειμειάδων, που εδρεύουν στην Αθήνα και

οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, Ζωγραφείου,

Ζαππείου και Ιωακειμείου

που εδρεύουν στην Πόλη

σάς προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα:

 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

(1861 – 1922)

Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

 

που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012, στις 10.30 π.μ.

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

(Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι)

 

 

 

Η οργανωτική επιτροπή

Σταύρος Θ. Ανεστίδης

Αιμιλία Θεμοπούλου

Νικόλαος Ουζούνογλου

Δημήτριος Φραγκόπουλος

 

 

Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών Αθηνών * Σύνδεσμος Ζωγραφειωτών Αθηνών

Σύνδεσμος Ζαππίδων Αθηνών

Σύνδεσμος Kεντρικιάδων Αθηνών * Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών

 

&

 

Σύνδεσμος Αποφοίτων Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωγραφείου

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζαππείου

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωακειμείου

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ

 

 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

(1861-1922).

Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία

 

 

 

10.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί

 

10.45-11.30 Α΄ Συνεδρία: Η Ίδρυση και η πνευματική συγκυρία

Προεδρία: Ελένη Καραμαλέγκου

 

10.45-11.00 Άρης Τσοκώνας, Ηροκλής Βασιάδης, Η ψυχή του Ελληνικού

Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

 

11.00-11.15 Σταύρος Θ. Ανεστίδης, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος

Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πνευματικές

προσδοκίες και ιδεολογικές αντινομίες.

 

11-15-11.30 Συζήτηση

 

 

11.30-12.45 Β΄ Συνεδρία: Οι δραστηριότητες και οι συμβολές

Προεδρία: Μάρκος Φ. Δραγούμης

 

11.30-11.45 Αιμιλία Θεμοπούλου, Η συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού

Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στην εκπαίδευση.

 

11.45-12.00 Νικόλαος Ουζούνογλου, Η δραστηριότητα και η συμβολή του

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στον

κλάδο των θετικών επιστημών.

 

12.00-12.15 Ευγενία Χαλκιά, Ο Μητροπολίτης Ίμβρου Νικηφόρος Γλυκάς και οι αρχαιότητες της Ίμβρου.

 

12.15-12.30 Όλγα Χάρτμαν, «Ζωγράφειος Αγών».

 

12.30-12.45 Συζήτηση

 

12.45-13.00 Διάλειμμα

 

13.00-13.45 Γ΄ Συνεδρία: Επίλογος και παρακαταθήκη

Προεδρία: Πλάτων Πετρίδης

 

13.00-13.15 Elçin Macar, Από την Πόλη στην Άγκυρα: Αναζητώντας την

βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

 

13.15-13.30 Γεώργιος Α. Βασιάδης, Τα ίχνη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Κωνσταντινουπόλεως μετά από το 1923.

 

13.30-13.45 Συζήτηση

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

66  +    =  76