Η Οι.Ομ.Κω Μέλος της Federal Union of European Nationalities (FUEN)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN) στις 3/6/2011, μετά από θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έκανε αποδεκτό το αίτημα της Οι.Ομ.Κω να γίνει μέλος του διεθνούς αυτού οργανισμού. Η FUEN αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό εκπροσώπησης των αυτοχθόνων εθνικών μειονοτήτων της Ευρώπης με 87 μέλη μειονότητες σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες. Η FUEN ιδρύθηκε το 1949 μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η αίτηση της Οι.Ομ.Κω υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και κατά την διάρκεια της εξέτασης του αιτήματος η Οι.Ομ.Κω παρουσίασε τις δραστηριότητες της, τον Μάιο του 2010 στην προηγούμενη Γ.Σ. της FUEN. Επίσης στα πλαίσια εξέτασης της υποψηφιότητας της Οι.Ομ.Κω πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου της FUEN κ.Hans Heinrich Hansen τον Δεκέμβριο του 2010 στην Κωνσταντινούπολη μαζί με μέλη του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. Η αποδοχή της Οι.Ομ.Κω ως μέλους στον FUEN δίνει την δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων προς το όργανα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +  6  =