Γενοκτονία, Πόντιοι, Μικρά Ασία: η σκοτεινή πλευρά του νεοελληνικού μας κόσμου

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

, , , ,

2 thoughts on “Γενοκτονία, Πόντιοι, Μικρά Ασία: η σκοτεινή πλευρά του νεοελληνικού μας κόσμου

  1. Επίσης ενδιαφέρον έχουν οι συγκρούσεις και οι ανταπαντήσεις γι ατο θέμα αυτό στο ηλ. περιοδικό “χρόνος”:

    http://www.chronosmag.eu/index.php/ges-sl-s-l-pls.html

    http://www.chronosmag.eu/index.php/l-plss-f-g-e-p-p-e-ppsls.html

    Είναι μια δημόσια αντιπαράθεση για τη “γενοκτονία”, στην οποία πρέπει να πάρει μέρος ο προσφυγικός κόσμος

Απάντηση