You are currently viewing Γενική Συνέλευση και νέο ΔΣ της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Γενική Συνέλευση και νέο ΔΣ της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Το πρωί του Σαββάτου 25 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι δύο διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Η πρώτη αφορούσε την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2017 ενώ η δεύτερη ουσιαστικά την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα υπηρετήσει για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο απολογισμός του έργου του απερχόμενου Δ.Σ. περιλάμβανε πλήθος θεμάτων όπως: την συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, την συνεργασία και υποστήριξη με τα Ρωμαίικα ευαγή Ιδρύματα, την υποστήριξη πολλαπλών δράσεων υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας, την συμβολή στην διάσωση και συντήρηση μνημείων, εκκλησιών, σχολείων όπως π.χ. την συνεργασία με την Κοινότητα Πριγκήπου για την επισκευή του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου, την εκπόνηση μελέτης της για την συντήρηση της Πατριαρχικής Ιωακειμείου Σχολής, την συμβολή στην εύρεση μεθόδου διάσωσης του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου που ιδιοκτησιακά ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, την τεχνική συμβολή για στο έργο της συντήρησης της εξωτερικής όψης της Ζαππείου Σχολής. Επιπλέον στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. που έγινε από τον Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Ν. Ουζούνογλου παρουσιάστηκαν: η οικονομική υποστήριξη των φορέων εκπαίδευσης της Ομογένειας και τις ενέργειες της Οι.Ομ.Κω. υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας.
Στην ομιλία του τόνισε ο Ν.Ουζούνογλου ότι δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην Πόλη: (α) το δημογραφικό και (β) η ανάγκη δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα μεταξύ των ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια). Οι προσπάθειες της Οι.Ομ.Κω. τα τελευταία έτη για τα δύο αυτά ζωτικά ζητήματα υπήρξαν: (α) η προκήρυξη του προγράμματος παλιννόστησης νέων και (β) οι πολλαπλές ενέργειες με οργάνωση ημερίδων και παρότρυνση για την δημιουργία του αναγκαίου συντονιστικού φορέα.

Ακολούθησε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. στους τομείς: Κοινωνική Αλληλεγγύη που υποστηρίζει 400 συμπολίτες μας με παροχή στέγης σε 75 άστεγους, μηναία διανομή σε 130 οικογένειες διατακτικών για αγορά τροφίμων και εξασφάλιση σε πολλούς συμπολίτες μας φαρμάκων και πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες.
Σημαντική και πλούσια υπήρξε η προσφορά των νέων εθελοντών όπως η αποστολή 7 νέων μας να πουν τα κάλαντα την περίοδο των εορτών από την Αθήνα στην Πόλη, η ψηφιοποίηση των αρχείων της Μητρόπολης Πριγκηποννήσων, τεκμηρίωση του Κοινοτικού Αρχείου της ν. Χάλκης, καταλογογράφηση βιβλιοθηκών όπως της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Επίσης αναφέρθηκε ότι φθάνει στο τέλος του το εξαιρετικό έργο της φωτογράφησης και ψηφιοποίησης του Αρχείου περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν από τους Ρωμιού στην Μικρά Ασία ως συνέπεια της Συνθήκης της Λωζάννης (1923).
Η Οι.Ομ.Κω. για τα ζωτικά ζητήματα των Ρωμιών της Πόλης παρεμβαίνει σε μόνιμη βάση ενώ στις παρεμβάσεις προς την Κυβέρνηση της Τουρκίας πάντοτε στηρίζεται στην επίκληση της ανόθευτης εφαρμογής των νόμων της Τουρκίας και όχι αποσπασματικά. Αναφέρθηκε η συνεργασία της Οι.Ομ.Κω. τους φορείς της Ελληνικής πολιτείας. Την 3η Νοεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια του Μνημείου Πεσόντων Κωνσταντινουπολιτών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα η Οι.Ομ.Κω. ασχολήθηκε το παρελθόν έτος με την αποκατάσταση του μεγαλοπρεπούς Μαυσωλείου του εθνικού ευεργέτη Χρηστάκη Ζωγράφου. Για το τελευταίο έχει υπογραφεί σύμβαση με ειδικό αρχιτέκτονα.
Η παρουσίαση έκλεισε με την εξής διατύπωση:
Οι Εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες όντας η μοναδική Κοινότητα, μαζί με τους Ιμβρίους και Τενεδίους, που παρέμεινε επίσημα στην καθ’ ημάς Ανατολή είναι συστρατευμένοι σε ποσοστό 99% στα ιδανικά:
Να επιβιώσει η Ρωμιοσύνη της Πόλης στην Βασιλίδα των πόλεων.
Να μεταλαμπαδεύσουν τον οικουμενικό πολιτισμό της Ρωμιοσύνης στις νέες γενιές ακόμα και στην Εκπατρισμένη Κοινότητα.
Η ομοφωνία αυτή 99% με απόφαση ελεύθερου πνεύματος ανοικτή σε κάθε καλοπροαίρετη κριτική αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και αποτελεί το κύριο στήριγμα στους παραπάνω δύο σκοπούς.

Μετά από το πέρας της απολογιστικής Γ.Σ. ακολούθησε η εκλογική Γ.Σ. Η συμμετοχή υπήρξε πρωτοφανής αφού συμμετείχε το 94% των εκλεγμένων αντιπροσώπων από τα μέλη σωματεία. Η εκλογική διαδικασία ανέδειξε το Δ.Σ. να αποτελείται από τους συμπολίτες μας:
Για το Δ.Σ.: Αγγελίδης Άγγελος, Αναγνωστόπουλος Νικόλαος, Αρβανιτίδης Διαμαντής, Βρεττόπουλος Χρήστος, Δαϊσπάγγος Αλέξανδρος, Δημητριάδη Δέσποινα, Δράκος Αθανάσιος, Θήριος Αντώνιος, Κίσσας Σταμάτιος-Νικόλαος, Μαυρόπουλος Μιχαήλ, Ουζούνογλου Νικόλαος, Στράντζαλης Πολύβιος, Φερεκύδου Ελισάβετ, Φραντζής Δημήτριος, Χρηστίδου Μαρία.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν: Δεβλέτογλου Ηώ, Εξαρχόπουλος Κωνσταντίνος, Κορκολή Λουκία.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

6  +  3  =