You are currently viewing Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 στην Ελευσίνα

Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 στην Ελευσίνα

Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου

 

Το Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς παρακαταθήκης που στοχεύει να δημιουργήσει το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για πόλη της Ελευσίνας: ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών, στο οποίο αποκρυσταλλώ-νονται η φιλοσοφία, οι κεντρικές αξίες και η μεθοδολογία της Μετάβασης στην EUphoria, της προσπάθειά μας, δηλαδή, να επαναπροσδιορίσουμε τη μορφή και το περιεχόμενο της δημόσιας κουλτούρας σήμερα.

 

  • τρόπος που υιοθετούμε προς αυτή την κατεύθυνση σχετίζεται με μία διπλή ενσωμάτωση: την ενσωμάτωση της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία και την ενσωμάτωση του κοινού στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι προσανατολιζόμαστε σε έργα ερευνητικού χαρακτήρα, με έντονο το στοιχείο του ντοκουμέντου. Επίσης, σε έργα που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση δημιουργού και θεατή, εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία. Τέλος, σε έργα που είναι προϊόντα συνδημιουρ-γίας του καλλιτέχνη με την κοινότητα.

 

Στην περσινή πρώτη έκδοση του Φεστιβάλ Συνοικισμός, το ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη ήταν κυ-ρίαρχο, όχι γιατί είναι «της μόδας», αλλά γιατί είναι ένα από τα βασικά φαινόμενα – αν όχι το βασικότερο – που θα διαμορφώσει τις ευρω-παϊκές κοινωνίες των επόμενων δεκαετιών. Φέτος, το ίδιο ζήτημα πα-ραμένει κεντρικό, αλλά προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της Ιστορίας. Η επίσημη ιστορία συμπλέκεται με τις προσωπικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, σε ένα οδοιπορικό που ξεκινάει από τη Μικρασιατική Κατα-στροφή με τα έργα Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία της Γιολάντας Μαρκοπούλου σε συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας και η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Μιστριώτη. Συνεχίζει στην κεντρική Ευρώπη και ειδικότερα στην Ουγγαρία του 1950 με την παράσταση Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία της Ντέμπορα Πίρσον και καταλήγει στη σημερινή Συρία μέσα από τα έργα Οι Κήποι Μιλούν και Πείτε Μου τι Μπορώ να Κάνω της Τάνια Ελ Χούρι.

 

Δίπλα στα παραπάνω, τα έργα Οι Ελευσίνιοι του Φίλιππου Κουτσαφτή, Διαδρομές στις Ρίζες #3 της Ασπασίας Μαρίας Αλεξίου και Motorway 6 της Εύης Καλογηροπούλου εστιάζουν στο μετά το ιστορικό γεγονός ιστορία των ανθρώπων: στη ζωή που συνεχίζουν πια σε άλλο τόπο και που με τη σειρά της αναδιαμορφώνει την κοινωνία που τους υποδέχτηκε. Το οδοιπορικό στα πολλά πρόσωπα της Ιστορίας ολοκληρώνεται με τα έργα Αϊτή της ομάδας Hatari και των Dictaphone Group, που μας προσκαλούν να αναλογιστούμε Ουδέν Προς Δήλωση τη φύση και τη λειτουργία της Ιστορίας.

 

Θεμελιώδης αξία του Φεστιβάλ Συνοικισμός είναι η συνάντηση της τέχνης με την κοινωνία, και η φροντίδα με την οποία επενδύουμε την ενδυνάμωση των δύο αυτών πόλων της δημόσιας κουλτούρας. Στο πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής, εστιάζουμε σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη γλώσσα τους. Επιχειρούμε να αναδείξουμε τη δουλειά τους όχι μόνο μέσα από την παρουσίαση του έργου τους, αλλά και μέσα από δράσεις που ενι-σχύουν διαφορετικές θέσεις του πεδίου που λειτουργούν υποστηρικτικά στο καλλιτεχνικό έργο – όπως οι υπεύθυνοι παραγωγής, οι επιμελητές, οι κριτικοί και θεωρητικοί των παραστατικών τεχνών. Επίσης, δημιουρ-γώντας συνθήκες που ενισχύουν τον κύκλο ζωής του έργου τους και αναπτύσσουν κοινό γι’ αυτό. Η φετινή έκδοση του φεστιβάλ περιλαμβάνει έξι τέτοιες δράσεις.

 

Το Εργαστήριο Κριτικής που συντονίζει η Δηώ Καγγελάρη στοχεύει στην ενίσχυση του θεωρητικού λόγου και της κριτικής της δουλειάς των καλ-λιτεχνών που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ. Η θερινή κατασκήνωση του Διεθνούς Δικτύου για τις Σύγχρονες Παραστατικές Τέχνες IETM Campus στοχεύει να εφοδιάσει υπεύθυνους παραγωγής με γνώσεις αναφορικά με το πώς δουλεύει κάποιος στο διεθνές περιβάλλον (περιοδείες στο εξωτερικό, διεθνείς συνεργασίες και πηγές χρηματοδότησης). Η δράση Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα σε συνεργασία με το Office National de la Diffusion Artistique της Γαλλίας αφορά στην επίσκεψη δεκαπέντε καλ-λιτεχνικών διευθυντών θεάτρων και φεστιβάλ της Γαλλίας, με σκοπό τη γνωριμία τους με τη σύγχρονη ελληνική σκηνή και τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ. Η δράση Αναγνώσεις Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Festival Academy του European Festivals Association δημιουργεί ένα πεδίο δια-λόγου για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα φεστιβάλ και οι επιμελητές τους στην ενίσχυση τόσο του καλλιτεχνικού χώρου, όσο και των πόλεων στις οποίες πραγματοποιούνται. Τέλος, το Καφενείο η Β(β) ουλή γίνεται η αφορμή για την εκ των έσω γνωριμία των κατοίκων της Ελευσίνας με τους καλλιτέχνες του φεστιβάλ, ενώ μέσα από τα εκπαι-δευτικά προγράμματα για παιδιά φέρνουμε ήδη κοντά μας τους αυρια-νούς μας θεατές.

Έτσι, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου, ο Συνοικισμός της Ελευσίνα γίνεται τόπος συνύπαρξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών του καλλιτεχνικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τους κατοίκους της Ελευσί-νας και της Αττικής συνολικότερα.

 

Κέλλυ Διαπούλη

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελευσίνας 2021

 

 

Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας

Με μια ματιά / At a glance

  • Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας ιδρύθηκε το 1932 από τους Έλ-ληνες της Μικράς Ασίας που ήρθαν πρόσφυγες το 1922 μετά τη Μι-κρασιατική Καταστροφή. Αρκετοί ήρθαν και με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923-24. Η επωνυμία του Συλλόγου μέχρι το 2002 ήταν «Σύνδεσμος Αμύνης Δικαιωμάτων Αστών Προσφύγων Ελευσίνας». Τώρα που δεν υπάρχουν πια λόγοι προάσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων, μετονομάστηκε σε «Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας». Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και η διατήρηση της μνήμης των προσώπων, των τόπων, των ηθών και εθίμων από τις αλη-σμόνητες πατρίδες των προγόνων μας.
Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

56  +    =  64