You are currently viewing Επιστολή της ΟΠΣΕ στον υπουργό Οικονομίας για την ανταλλάξιμη περιουσία

Επιστολή της ΟΠΣΕ στον υπουργό Οικονομίας για την ανταλλάξιμη περιουσία

 

opse22

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 0039                                                                   Αθήνα 5 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Αξιότιμο κύριο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ε ν τ α ύ θ α

ΚΟΙΝ.: Αξιότιμους Κυρίους Κυρίους

Γεώργιο Παπανδρέου Πρωθυπουργό Ελλάδος ΑΘΗΝΑ

1.- Γραφείο Πρωθυπουργού

 

2.- Φίλιππο Πετσάλνικο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

3.- Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων

4.- Βουλευτάς

5.- Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε)

6.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων (Π.Ο.Θ.Σ.)

7.- Οικουμενική Ομοσπονδία Κων/λιτών(ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ)

8.- Άπαντα τα Προσφυγικά Σωματεία

ΘΕΜΑ: Η Ανταλλάξιμη Περιουσία των Προσφύγων της Μ. Ασίας

Σχετικά: α) υπ’ αριθμ. 2230/27.4.2002 δικό μας

β) υπ’ αριθμ. 5927/17.5.2002 δικό σας

γ) υπ’ αριθμ. 2230/28.6.2002 δικό μας

δ) υπ’ αριθμ. 3321 /24.4.2005 δικό μας

ε) υπ’ αριθμ. 390/10.02.2011 δικό μας

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων μας

και με αφορμή τα μεταδιδόμενα από τα Μ.Μ.Ε. σχετικά με την δωρεάν διάθεση των δημοσίων Κτημάτων και κατ’ επέκταση και των ανταλλαξίμων στους αυθαίρετα κατόχους, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την Συνθήκη της Λοζάννης, που υπεγράφη

την 30ην Ιανουαρίου 1923, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η Ανταλλάξιμη περιουσία παρελήφθη από το Ελληνικό κράτος για να την

Διαχειρισθεί αυτό, αλλά το προϊόν από την περιουσία αυτή να κατατίθενται σε ειδικό Λογαριασμό, με μοναδικό σκοπό να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση των αναποκατάστατων αστών Προσφύγων.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε μετ’ εκπλήξεως και ύστερα από μεγάλη έρευνα, ότι έχουν εκδοθεί από το έτος 1957, πολλές αποφάσεις Υπουργών σύμφωνα με τις οποίες διατίθεντο πολλά εκατομμύρια , στην Δ/νση Στέγασης του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας (τότε), το οποίο είχε την αρμοδιότητα ανεγέρσεως οικοδομών, οι οποίες θα διετίθοντο σε αναποκατάστατους Αστούς Πρόσφυγες εκ Μικράς Ασίας (δεν φαίνεται να έχει στεγασθεί κανείς).

Με την διάλυση του Τ.Α.Π.Α.Π. το οποίο δεν είχε διαχειριστική εξουσία, χάθηκε κάθε στοιχείο με τα Έσοδα και Έξοδα της Ανταλλάξιμης Περιουσίας.

Το Τ.Α.Π.Α.Π. είχε αρμοδιότητα να συγκεντρώνει τα Έσοδα από την ρευστοποίηση της Ανταλλάξιμης Περιουσίας και να καταγράφει τα έξοδα, όπως αυτά εδίδοντο από την αρμόδια Διεύθυνση διαχειρίσεως της Ανταλλάξιμης Περιουσίας και να συντάσσει στο τέλος κάθε Οικονομικού έτους τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων της Ανταλλάξιμης Περιουσίας.

Κατά πληροφορίες μας, με την κατάργηση του Τ.Α.Π.Α.Π., χάθηκε κάθε στοιχείο παρακολουθήσεως αυτής της Περιουσίας.

Δεν γνωρίζει κανείς, ούτε αυτό το τμήμα διαχειρίσεως της Ανταλλάξιμης Περιουσίας, που διατηρείται στην 10η Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας

Του Υπουργείου Οικονομικών, αν βεβαιώνονται τοκοχρεολυτικές δόσεις εις βάρος οφειλετών από την εξαγορά ανταλλαξίμων κτημάτων, ούτε είναι σε θέση να παρακολουθήσει αν αυτές εισπράττονται.

Δυστυχώς η Ανταλλάξιμη Περιουσία αντί να διαχειρισθεί από το Κράτος ευθύς ως παρελήφθη από αυτό, αφέθηκε να καταπατηθεί από αυθαίρετους κατόχους και στην συνέχεια ψήφισε σειρά διατάξεων ειδικών για την διαχείριση αυτών των κτημάτων.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ. Και αντί της εκποιήσεως, έρχεται η πληροφορία ότι θα χαριστούν και τα υπόλοιπα 26.000 περίπου κτήματα στους καταπατητές.

Παρακαλούμε κ. Υπουργέ να σταθείτε στο ύψος σας και να εξαιρέσετε από κάθε χαριστική πράξη τα ανταλλάξιμα κτήματα και να:

1)ορισθεί πάραυτα Γραφείο στο τμήμα Ανταλλάξιμης περιουσίας που

θα συγκεντρώνει και πάλι τα Έσοδα και Έξοδα (σύμφωνα με την

συνθήκη της Λοζάννης) από την ανταλλάξιμη περιουσία και να

συντάσσει προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων όπως παλιά.

2)Να μεταφερθούν τα 7,5 Δις στον προϋπολογισμό της Ανταλλάξιμης

Περιουσίας και όσα βάσει στοιχείων έχουν εισπραχθεί επί πλέον από

το έτος 1997 μέχρι σήμερα.

3) Να μας πληροφορήσετε από τα χρήματα που έχουν διατεθεί από το

έτος 1957 μέχρι και την διάλυση του Τ.Α.Π.Α.Π. προς Πρόσφυγες εκ

Μ. Ασίας και ονομαστικά πόσοι πρόσφυγες έχουν αποκατασταθεί.

Γιατί τα εκατομμύρια εδίδοντο με την ΡΗΤΗ ΕΝΤΟΛΗ να διατεθούν για

την στέγαση αστέγων Προσφύγων εκ Μ. Ασίας και για ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ

ΣΚΟΠΟ.

Δεν είναι δυνατόν το Ελληνικό Κράτος από διαχειριστής της

Προσφυγικής Περιουσίας να μετατρέπεται σε ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗ.

4) Επίσης παρακαλούμε να μας απαντήσετε

α) ποιο είναι το ύψος των εσόδων από την διαχείριση και Εκποίηση

της ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ τα έτη 2000 έως 2010 και σε ποιο

κωδικό καταχωρήθηκαν

β) τα έσοδα από την Διαχείριση και εκποίηση της ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ μέσω της Κ.Ε.Δ. κατά τα έτη 2000 έως 2010 και σε ποιο

κωδικό καταχωρήθηκαν.

γ) Εάν ενεγράφη Νέος Κωδικός Εξόδων και σε περίπτωση μη

αναγραφής παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την εγγραφή,

δεδομένου ότι εξ αυτού θα καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση

Εσόδων – Εξόδων.

Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν εκ του εισπραχθέντος Συνολικού ποσού διατέθηκε μέρος αυτού και για ποιο σκοπό.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ..Ε)

είναι διατεθειμένη να συνεργασθεί μαζί σας, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα αυτό, με διάλογο εποικοδομητικό για το καλό της Πατρίδας μας, διότι δεν θεωρεί σωστό να καταγγείλει την ίδια της την Πατρίδα στα Διεθνή Δικαστήρια ούτε και να ζητήσουμε Διεθνή Διαιτησία, εκτιμούμε ότι μπορούμε και μόνοι μας.

Περιμένουμε την δική σας θετική ευαισθητοποίηση, πριν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες αντιδράσουν, και εκτεθούμε για άλλη μια φορά διεθνώς.

Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΛΑΓΟΔΗMΟΣ                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  53  =  61