Επιτροπή για την ελευθερία του φυλακισμένου εκδότη Ραγκίπ Ζαράκολου

Ο Zarakolu συνελήφθη τον περασμένο μήνα για φερόμενες σχέσεις του με

τους Κούρδους

Φίλοι, γνωστοί και άλλοι υποστηρικτές του εξέχοντος ακτιβιστή,

δημοσιογράφου και εκδότη Ραγκίπ Zarakolu έχουν δημιουργήσει μια

επιτροπή μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα για σχέση με την

Ένωση Κουρδικών Κοινοτήτων (KCK).

“Προς το παρόν, η ιστοσελίδα freedom-for-zarakolu.blogspot.com

περιέχει ειδήσεις σχετικά με τον Ζαράκολου,” δήλωσε ο Sait Çetinoğlu,

μέλος της Επιτροπής, στην Hürriyet Daily News. «Ήδη υπάρχει μια

εκστρατεία ακτιβιστών με την ιστοσελίδα gercek-inatcidir.blogspot.com

για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψή του Ζαράκολου. Η επιτροπή

πρόκειται να ξεκινήσει νέες εκστρατείες βήμα προς βήμα, για να ληφθούν

οι απαιτούμενες άδειες για όσους θέλουν να επισκεφθούν τον

Ζαράκολου.”

Η Επιτροπή είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να συμβάλλουν

σε αυτήν και όσοι πρόθυμοι για συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτοι, είπε ο

Çetinoğlu είπε.

“Το κατηγορητήριο, η υπεράσπιση και άλλες πληροφορίες που αφορούν την

διαδικασία της δίκης θα αποκαλυφθούν στους φίλους του, μετά την άρση

της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με την εμπιστευτικότητα,” δήλωσε

ο Çetinoğlu. Όλες τα εγχώρια και διεθνεί αιτήματα σχετικά με την

περίπτωση του Ζαράκολου.πρόκειται να αντιμετωπιστούν μέσω της

Επιτροπής, της οποίας ο γιος του εκδότη Σινάν Ζαράκολου.είναι επίσης

μέλος.

«Δώστε τους φίλους σας ένα βιβλίο δώρο από τον εκδοτικό οίκο Belge για

το Νέο Έτος», είπε ο Çetinoğlu και αυτό θα υποστηρίξει και τον

εκδοτικό οίκο αλλά και την απελευθέρωση του Ραγκίπ Ζαράκολου.

Σημείωση: Ο Ραγκίπ Ζαράκολου έχει εκδώσει βιβλία για τον Πόντο, την

Γενοκτονία των Αρμενίων, το Κουρδικό ζήτημα, ενώ μαζί με το συγγραφέα

Sait Çetinoğlu και το Φάνη Μαλκίδη έχουν γράψει στην ελληνική και

αγγλική γλώσσα το βιβλίο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων. (Καβάλα 2011)

Commission formed for arrested publisher

ISTANBUL – Hürriyet Daily News

Zarakolu was arrested last month for his alleged relations to KCK.

Friends, acquaintances and other supporters of prominent activist,

journalist and publisher Ragıp Zarakolu have established a commission

following his arrest by law enforcement officials last month in

connection with the ongoing Kurdistan Communities Union (KCK) trials.

“For now, the website freedom-for-zarakolu.blogspot.com that contains

news about Zarakolu has gone online,” Sait Çetinoğlu, a member of the

commission, told the Hürriyet Daily News. “There is a campaign live on

gercek-inatcidir.blogspot.com to protest his arrest. We are going to

initiate new campaigns step by step. The required permits for those

who want to visit Zarakolu are going to be obtained.”

The commission is open to all those who would like to contribute to it

and willing participants are welcome to contact us, Çetinoğlu said.

“The indictment, the defense and other information pertaining to the

trial process will be disclosed to his friends, after the lifting of

the court’s ruling on confidentiality,” Çetinoğlu said. No information

regarding the continuing trial could currently be provided due to the

court’s confidentiality ruling.

All domestic and international requests regarding Ragıp Zarakolu’s

case are going to be dealt with through the commission, of which the

publisher’s son Sinan Zarakolu is also a member.

“Give your friends a gift book from Zarakolu’s Belge Publishing House

for the New Year,” Çetinoğlu said, and this would also support the

publishing house itself.

December/13/2011

Vercihan Ziflioğlu

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Hürriyet Daily News 13 Δεκεμβρίου 2011

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  1  =  2