Επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ στην ΟΠΣΕ

Λαύριο, 22/12/2011

Αρ. Πρωτ. 2

Προς

Ομοσπονδία Προσφυγικών

Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε)

Στουρνάρη 53, 10432, Αθήνα

Κοινοποίηση

Δίκτυο Ενημέρωσης Μικρασιατών

Κατά την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ στις 18/12/2011 ετέθη το θέμα που είχε προκύψει με την αυθαίρετη εγγραφή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ στην Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε) από τον εκ της προσωρινής Διοίκησης κύριο Παναγιώτη Μούτση. Με πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να τεθεί το θέμα προς συζήτηση από τη νέα Διοικητική Αρχή του Συλλόγου η οποία, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/12/2011,  με την υπ’αριθμ. 1 απόφασή της ορίζει:

  1. ότι δεν αναγνωρίζει πως έγινε ποτέ εγγραφή του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ στην Ο.Π.Σ.Ε και ότι οποιαδήποτε ενέργεια ήταν προσωπική και αυθαίρετη απόφαση του εκ της προσωρινής Διοίκησης κυρίου Παναγιώτη Μούτση, ο οποίος δε διέθετε έγγραφη απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ, όπως ορίζει το άρθρο 8 της Ο.Π.Σ.Ε για την εγγραφή μελών ούτε, επίσης, σχετική απόφαση του Δ.Σ για τον ορισμό του ως εκπροσώπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ στην Ο.Π.Σ.Ε, όπως ορίζει το άρθρο 12 περί Γενικής Συνέλευσης της Ο.Π.Σ.Ε, μιας και η Διοίκηση του Συλλόγου ήταν προσωρινή και είχε μοναδικό σκοπό της τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
  2. ότι αφού θέσει σε κανονική λειτουργία το Σύλλογο και αφού αξιολογήσει τη συμπεριφορά της Ο.Π.Σ.Ε στο θέμα που έχει προκύψει θα αποφασίσει αν και πότε θα εγγραφεί στην Ο.Π.Σ.Ε
  3. να αποσταλεί η απόφασή της στην Ο.Π.Σ.Ε, από την οποία ζητά να την κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη της ή, αν αδυνατεί να το πράξει η ίδια, να δώσει στο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ τις δ/νσεις των Μελών της, ώστε να τη γνωστοποιήσει το ίδιο, με παράλληλη κοινοποίηση στην ευρύτερη μικρασιατική κοινότητα.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Δεληγιάννης                                                                Τριανταφυλλιά Μήτρου

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +  3  =