Εκλογές στο Σύλλογο Περαμίων Κιζυκηνών

Με την α/α 520-29/09/12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα καταστατικώς οριζόμενα, καλούνται όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να προσέλθουν την 2 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο  Νέας Περάμου,(Αίθουσα Παπαναστασίου) για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1.      Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.

 

2.      Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3.      Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση περιόδου 2010-2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.      Τροποποίηση άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού.

 

5.      Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών  νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2010-2012.

 

 

Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα υποβάλλονται κάθε Τετάρτη 19:00-21:00 και Σάββατο 16:00-18:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 28  Νοεμβρίου  2012.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί  την επόμενη Κυριακή 9/12/2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακώς ενημερωμένων μελών  χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Θερμή παράκληση, η παρουσία όλων είναι αναγκαία στην κορυφαία αυτή διαδικασία  για την συνέχιση της Ιστορικής πορείας του Συλλόγου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Ελένη  Τσακίρη                                                                                   Ιωάννης Κεχαγιάς

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

42  +    =  52