Εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων (ΠΟΘΣ)

 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το     

Άρθρο 05 του  καταστατικού για τη διενέργεια εκλογών.

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ακικών Θρακικών Σωματείων ( Π.Ο.Θ.Σ.) με απόφαση που έλαβε στη συνεδρία της

 11ης Φεβρουαρίου 2013 , καλεί τους Συλλόγους και τα σωματεία που την απαρτίζουν σε εκλογοαπολογιστικκή τακτική γενική συνέλευση  που θα γίνει στις 07 Απριλίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Βενιζέλου 30, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το άρθρο 05 του  καταστατικού και με θέματα ημερησίας διάταξης: σύμφωνα με την παράγραφο 05.07

1ον)  Εκλογή προεδρείου Γενικής συνέλευσης, Πρόεδρο  για να διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και δύο γραμματείς για την καταγραφή των πρακτικών.

2ον) Παρουσίαση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου της τριετίας 2010-2013

3ον) Παρουσίαση των οικονομικών πεπραγμένων της τριετίας 2010-2013

4ον)  Παρουσίαση της Έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής

5ον) Παρουσίαση και έγκριση προϋπολογισμού για την τριετία 2013-2016

6ον) Τοποθέτηση του προέδρου. και συζήτηση ε/των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. καθώς και  του οικονομικού απολογισμού, και τέλος  απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη.

7ον) Προτάσεις, ανακοινώσεις, σχετικές  για την πιο εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, προτάσεις για δραστηριότητες κλπ.

8ον) Ανάδειξη  τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και

9ον) Έναρξη των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβούλιο για την τριετία 2013 – 2016

            Σας  υπενθυμίζουμε το άρθρο 04 του καταστατικού μας από το οποίο προβλέπεται  η υποχρέωση των  συλλόγων μελλών να ειδοποιήσουν τους αντιπροσώπους που θα έχουν εκλέξει για την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, να βρίσκονται την 07 Απριλίου 2013 και ώρα 11,00 στην αίθουσα των Δυτικομακεδονικών σωματείων, Βενιζέλου 30, Θεσσαλονίκη   και ακόμη ότι  η εκπροσώπηση του κάθε συλλόγου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 04 παράγραφος  04.10/ γ του καταστατικού ως εξής:

«  Ο αριθμός των αντιπροσώπων-εκλεκτόρων κάθε σωματείου-συλλόγου προσδιορίζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των  εγγεγραμμένων και ταμιακώς τακτοποιημένων μελών του. Κάθε σωματείο-σύλλογος μπορεί να εκπροσωπείται από έναν ( 1 ) μέχρι και  τρεις (3) αντιπροσώπους- εκλέκτορες , αφού  όλα τα μέλη είναι ισότιμα και ομότιμα μεταξύ τους. Και οι τρεις ( 3 )  αντιπρόσωποι –  εκλέκτορες έχουν δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες των γενικών συνελεύσεων.  Ο κάθε σύλλογος, εφόσον το επιθυμεί,  μπορεί να υποδείξει μέχρι δύο ( 2 )  υποψήφιους  ή για το διοικητικό συμβούλιο . ή για την εξελεγκτική επιτροπή.»  Αρα 3 εκλέκτορες- 2 υποψήφιοι και ψηφίζουν 3

Οι προσερχόμενοι  αντιπρόσωποι  την ημέρα των αρχαιρεσιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική υπογεγραμμένη βεβαίωση του συλλόγου τους ότι είναι εκλεγμένοι για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.

Οι  προσερχόμενοι σύλλογοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες θα πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένοι μέχρι και το έτος 2012  και  να έχουν  εγγραφεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας.  Άρθρο 04 παράγραφος 04,10

Τους υποψηφίους  για τη συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ., ή  την εξελεγκτική επιτροπή  της Ομοσπονδίας μας, θα πρέπει οι σύλλογοι τους να μας τούς γνωρίσει εγγράφως μέχρι και της 5 Απριλίου 2013, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Ομοσπονδίας ( 25ης Μαρτίου 29, τκ 54645 Θεσσαλονίκη ή στο ΦΑΞ Νο 2310817838 & 2321053203  για την έγκαιρη κατάρτιση του ενιαίου ψηφοδελτίου η στο mail poths1991@yahoo.gr

Για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων, όπως στο παρελθόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα να μην ισχύσουν εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή των απόντων εκπροσώπων στις αρχαιρεσίας, μια και δεν προβλέπεται η εκχώρηση εξουσιοδότησης  και από το καταστατικό. άρθρο 04 παράγραφος 04,10/δ

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή, παράκληση θερμή να είναι παρόντες .

            Επισημαίνεται ότι προς αποφυγή ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη σύγκληση της  γενικής συνέλευσης δεν θα υπάρχει η προβλεπόμενη συμμετοχή ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  οι αντιπρόσωποι των συλλόγων  να προσέλθουν στις 14 Απριλίου 2013 και ώρα 11.00 στον αρχικό χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δηλαδή, Βενιζέλου 30 Θεσσαλονίκη αίθουσα Δυτικομακεδονικιών σωματείων.

Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το καταστατικό θα είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 05 παράγραφος 05,04

ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

 

Για το Δ.Σ. της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

               Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

 

  Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος                                 Ελένη Γκαιτατζή

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

2  +  3  =