Οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Σχόλια από Facebook

Σχόλια

, , , ,

2 thoughts on “Οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

  1. Για άλλη μια φορά ο τοπικισμός, ο αρνητισμός, το αντιπροσφυγικό πνεύμα, η ημιμάθεια και η κακογουστιά κυριάρχησαν.

    Οι φερόμενοι ως “ηγέτες” του οργανωμένου ποντιακού χώρου προσβάλλουν την ίδια την αληθινή ιστορία του ποντιακού ελληνισμού που ουδέποτε διαχωρίστηκε ιστορικά από τα υπόλοιπα θύματα της Γενοκτονίας που έκαναν στην Ανατολή οι Νεότουρκοι στην αρχή και οι κεμαλικοί στη συνέχεια. Η Γενοκτονία δεν έγινε μόνο στην περιοχή του Πόντου, αλλά έγινε κατά όλων των των ελληνο-ορθόδοξων πληθυσμών της Ανατολής (Ανατολική Θράκη, Ιωνία, Πόντος, Βιθυνία κ.ά)

    Ως πότε ο προσφυγικός κόσμος θα ανέχεται αυτούς τους υβριστές της πραγματικής Γενοκτονίας που υπέστησαν οι Έλληνες ΣΕ ΟΛΗ την οθωμανική Ανατολή;

Απάντηση