Δικαίωση της ΟΠΣΕ: Δίκτυο πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ ημάς Ανατολής

You are currently viewing Δικαίωση της ΟΠΣΕ: Δίκτυο πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ ημάς Ανατολής

Δίκτυο πόλεων με κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ ημάς Ανατολής

Άλλαξε και επίσημα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος την απόφαση της για το «Δίκτυο Πόλεων», που είχε ιδρύσει από πέρυσι.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ είχε προχωρήσει στη λήψη της υπ’ αριθ. 189/19- 5-2021 απόφασης, για την ίδρυση του Δικτύου Πόλεων που φιλοξενούν Ποντιακές Κοινότητες, με σκοπό την προώθηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων από τη Διεθνή Κοινότητα. Τονίζοντας τη σημασία του να διδασκόμαστε από την ιστορία για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος, όταν ενημερώθηκε για την παραπάνω απόφαση των δημάρχων της χώρας, αντέδρασε άμεσα καθώς στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν και κοινότητες απογόνων Μικρασιατών προσφύγων. Επίσης, η Βουλή των Ελλήνων έχει αναγνωρίσει και τη γενοκτονία των Μικρασιατών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η ΟΠΣΕ ενημέρωσε αναλυτικά προσωπικά, τόσο τον πρόεδρο, όσο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για τις θέσεις του, ενώ στη συνέχεια απέστειλε επιστολές διατυπώνοντας το όλο ιστορικό της υπόθεσης. Παράλληλα η ΟΠΣΕ πρότεινε τον τίτλο που θα πρέπει να έχει το παραπάνω και πολύ σημαντικό δίκτυο. Να αφορά δηλαδή, τον Ελληνισμό της καθ ημάς Ανατολής.

Τελικά, η ΚΕΔΕ λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, συζήτησε το θέμα στην πρόσφατη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου 2022 και πήρε ομόφωνα την υπ΄ αριθμόν 133 απόφαση, σύμφωνα με την οποία «Εγκρίνει την εισήγηση,  και μετονομάζει το Δίκτυο Πόλεων που φιλοξενούν Ποντιακές Κοινότητες σε «Δίκτυο Πόλεων με Κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής».

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι «αναδείχτηκε η ανάγκη μετονομασίας του Δικτύου σε Δίκτυο Πόλεων με Κοινότητες απογόνων Ελλήνων της καθ’ ημάς Ανατολής με στόχο το δίκτυο να συμπεριλάβει στις δράσεις του και την αναγνώριση της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού σύμφωνα και με σχετική απόφαση της Ελληνικής Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Δικτύου είναι :

• Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων του Ελληνισμού προς αυτό τον σκοπό

• Η δικτύωση και ο συντονισμός δράσεων.

• Η αξιοποίηση των σχέσεων κάθε κοινότητας με τις άλλες κοινότητες

• Η συντονισμένη προσπάθεια επηρεασμού διεθνών κέντρων λήψης αποφάσεων

• Η ενημέρωση της παγκόσμιας κοινότητας για τις πραγματικές διαστάσεις της γενοκτονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΣΕ εύχεται ολόψυχα στο νέο αυτό όργανο της ΚΕΔΕ κάθε επιτυχία στο έργο του και παράλληλα θέτει στη διάθεση του Δικτύου τις δυνάμεις του για την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας προς επίτευξη του κοινού των Ελλήνων αιτήματος, της λάμψης της ιστορικής αλήθειας.