Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΠΣΕ) για το τέλος ακινήτων

Απαλλάσσονται τα Πολιτιστικά Σωματεία από το τέλος ακινήτων

ΑΘΗΝΑ 21 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣ

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Π.Σ.Ε.

Ενημέρωση Σωματείων μας σχετικά με το τέλος ακινήτων ν. 4021/2011

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από διαμαρτυρίες των διαφόρων σωματείων μας σχετικά με το ειδικό τέλος ακινήτων του Ν. 4021/2011, που επιβάλετε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο προκειμένου να απαλλαγούν τα Πολιτιστικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(συνημμένο το έγγραφο).

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Π.Σ.Ε. συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, όπου μας εδόθησαν εξηγήσεις και πράγματι απαλλάσσονται μεταξύ άλλων όλα τα ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ από το παραπάνω τέλος, βάσει του Ν. 4021/2011 άρθρο 53 παρ. 5 εδάφ. γ’ σε συνδυασμό με τον Ν. 2130/1993 παρ. 7 εδαφ. ε’ (συνημμένα οι σχετικές διατάξεις).

Συνεπώς εφ’ όσον σας έχουν χρεώσει ποσά στον Λ/σμό της ΔΕΗ παρακαλούμε να μεριμνήσετε προκειμένου να σας επιστραφούν τα ποσά αυτά.

Για κάθε απορία σας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Π.Σ.Ε.

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ                 ΕΛΠΙΔΑ ΜΠΡΟΥΜΟΥ

Η επιστολή

ΑΘΗΝΑ: 3-10-2011

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Αξιότιμο Υπουργό Οικονομικών

κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας σε ακίνητα όπου στεγάζονται και δραστηριοποιούνται Σωματεία της Ομοσπονδίας.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το έτος 1987 συνεστήθη και λειτουργεί νομότυπα στην Ελλάδα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε.) η οποία έχει ως κυρίαρχο Εθνική Αποστολή, την διατήρηση ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ των πέραν του ΑΙΓΑΙΟΥ αλησμόνητων Ελληνικών Πατρίδων (Μ. Ασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Ίμβρου , Τενέδου κ.λ.π.).

Στην δύναμη της ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 182 Σωματεία από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, τα μέλη των οποίων κατάγονται από τις προαναφερόμενες περιοχές.

Ο Πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό, αποτέλεσμα της Λαϊκής Δημιουργίας, είναι η Ιστορία μας και η Μνήμη μας. Είναι το αρμονικό δέσιμο του χθες με το σήμερα.

Όλοι εμείς υπηρετούμε αυτό το κοινωνικό αγαθό, με κίνητρο την ανάγκη και οδηγό το χρέος απέναντι στην Ιστορία.

Με τον πρόσφατο νόμο περί επιβολής έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα, που ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, τα Σωματεία που χρησιμοποιούν τα ακίνητα σαν χώρους στέγασης και παραγωγής πολιτιστικού υλικού, πλήττονται άμεσα, αν σκεφτεί κανείς και ότι δεν επιχορηγούνται από κανένα φορέα του Δημοσίου, μετά και την κατάργηση του Τ.Α.Π.Α.Π.

Γνωρίζοντες την ευαισθησία σας στην Παράδοση και τον Πολιτισμό, τον οποίο και υπηρετήσατε ως Υπουργός, παρακαλούμε όπως εξαιρέσετε από την εφαρμογή του νόμου, τα Σωματεία τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα, εντός των οποίων πραγματοποιούν τις δραστηριότητες τους.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

‘Αρθρον 24, ν. 2130/1993(ΦΕΚ 62 Α΄)

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων

τέλος, το οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που

βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες

διακρίσεις:

α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου

σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους

1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000)

κατοίκων.

β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου

σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή

εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.

Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από

το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της

διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον

υφίσταται.

2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή

κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25ο/οο),

μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35ο/οο) και είναι ενιαίος για

όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31

Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη

μέχρι να τροποποιηθεί. Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή

λαμβάνεται μέχρι 31 Μαϊου.

3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο

του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή

νομέα.

4. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των

ακινήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν στον αυτόν

υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στην διοικητική περιφέρεια του δήμου ή

της κοινότητας κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 15

του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά

το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

5. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει

για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα,

μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του

συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο

της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα

από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ’

οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με

τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του. Τα έντυπα των δηλώσεων

χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους απο τους δήμους και τις

κοινότητες.

Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα

στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και

εντός διμήνου από της μεταβολής.

6. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο

Το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως

καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού

Οικονομικών κατά την διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43

Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α’)

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων

με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο

υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή

κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα

στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες.

7. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν

υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. στους Ο.Τ.Α. και στις

δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου,

στην Ιερά Μονή του ‘Ορους Σινά, στον ‘Αγιον ‘Ορος, στην Αποστολική

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά και δόγματα, που τα

χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την

διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’) “Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών “, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φυλανθρωπικοί

ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδικώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα

αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών

εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση

πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη

χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά

οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της

επταετίας.

Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής

άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίηση τους με οποιονδήποτε

τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας

που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να

μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει,

για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ’ αμάχητο

τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του

οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό

προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το

διαμέρισμα αυτό, θεωρείται , κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε

στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την

παράδοσή του σ’ αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό

έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σ’ ένα δίμηνο από την παράδοση.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριθεί:

– Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν

ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

– Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές

περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.

** Η παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 (Α 107) ορίζει

ότι:”Η αληθής έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης

(ζ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 είναι ότι από το τέλος

ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός

οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό

ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υποχρέου.”

εκδόθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, παρατείνεται μέχρι και την 28η

Φεβρουαρίου 2006.

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζει από

την 1η Ιανουαρίου 2006″.

Ειδικό Τέλος Ακινήτων – άρθρο 53 του ν. 4021/2011

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

άρθρο 53 του ν. 4021/2011

1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 (Α’ 62) σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

α)

Συντελεστής ειδικού
τέλους (ευρώ/τ.μ.)
Τιμή ζώνης
Πολύτεκνοι και ανάπηροι της παρ. 6,
με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
σε περιοχές με τιμή ζώνης από
0,5 0 – 3.000 ευρώ
3 μέχρι 500 ευρώ
4 501 – 1.000 ευρώ
5 1.001 – 1.500 ευρώ
6 1.501 – 2.000 ευρώ
8 2.001 – 2.500 ευρώ
10 2.501 – 3.000 ευρώ
12 3.001 – 4.000 ευρώ
14 4.001 – 5.000 ευρώ
16 άνω των 5.001 ευρώ

β)

Παλαιότητα Συντελεστής
μέχρι και 26 έτη 1
25 μέχρι και 20 έτη 1,05
19 μέχρι και 15 1,10
14 μέχρι και 10 1,15
9 μέχρι και 5 1,20
4 έως 0 1,25
Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολύτεκνων και αναπήρων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ 1

3. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.
Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί το τέλος του άρθρου 24 του ν.2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

4. Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

5. Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.3842/2010 (Α’ 58) αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,
δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και
ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος:
α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
– ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
– ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και
γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.

6. Κατ’ εξαίρεση των παραγραφών 2 και 3, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:
α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944, εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, Α’ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ, ή
β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.
Ομοίως κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 δεν οφείλεται το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους, όπως αυτή ορίζεται με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.
Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου για το μειωμένο συντελεστή τέλους και την απαλλαγή από αυτό, δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3:
α) αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή
β) αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και
γ) για το πλέον των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ..

7. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ο δικαιούχος του μειωμένου συντελεστή υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13, ρυθμίζεται και κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με το χρόνο υποβολής και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την επιβεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή της προηγούμενης παραγράφου, τον τρόπο ενημέρωσης της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος από τη Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους του μειωμένου τέλους, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το αρμόδιο όργανο επιστροφής του επιπλέον τέλους που τυχόν καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

8. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενού ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ έτος.
Η βεβαίωση του τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αν δεν καταβληθεί το τέλος μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, διενεργείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11, όπως ειδικότερα ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.

9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή, γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.

12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για: α) την είσπραξη του τέλους μέσω των, λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακίνητο υπόκειται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 ή στο μειωμένο συντελεστή της παραγράφου 6, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού τέλους στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή ότι εφαρμόστηκε εσφαλμένος συντελεστής προσδιορισμού του, δ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6, ε) τα ζητήματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

43  +    =  48