You are currently viewing Ανακοίνωση των Πολίτικων Σχολικών Σωματείων στην Ελλάδα για τις ομογενειακές σχολές στην Κωνσταντινούπολη

Ανακοίνωση των Πολίτικων Σχολικών Σωματείων στην Ελλάδα για τις ομογενειακές σχολές στην Κωνσταντινούπολη

Τα Σχολικά Σωματεία της Πόλης στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων  της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ο Σύλλογος Ζαππίδων, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών ο Σύνδεσμος Κεντρικιάδων και ο Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων εκφράζουν τον προβληματισμό και την αντίθεση τους στην εφαρμογή πρακτικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εκπαιδευτικό ακρωτηριασμό των ομογενειακών σχολών που βρίσκονται σε λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη.

Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που προέκυψαν από την μείωση του αριθμού των ομογενών μας στην Πόλη και τα προβλήματα στην εκπαίδευση εκεί – ενίοτε ως απόηχο των προβλημάτων στην ελλαδική παιδεία – που οδηγούν ορισμένους ομογενείς καθώς και μέλη της ελληνικής κοινότητας να προτιμούν τα ξενόγλωσσα σχολεία. Ωστόσο, ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος δεν θα πρέπει να οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα – την περαιτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών μέσω ενός συστήματος που καταργεί βαθμίδες από τα σχολεία μας με αποτέλεσμα να κατεδαφίζει ό,τι είχε δημιουργηθεί με κόπους και θυσίες σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα.   Είναι προφανές ότι, η εξέλιξη αυτή δεν δύναται να διασφαλίσει από μόνη της την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας. Αντίθετα, υπάρχει μια ασφαλής μέθοδος που μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση των σχολείων: Βελτίωση όλων των ποιοτικών παραμέτρων της εκπαιδευτικής λειτουργίας όπως προτείνεται από την παιδαγωγική επιστήμη.

Επισημαίνουμε ότι το προτεινόμενο μέτρο δεν γνωρίζουμε αν έχει δοκιμαστεί αλλού υπό τις ίδιες συνθήκες και με ποια επιτυχία. Για την οποιαδήποτε αντιμετώπιση των προβλημάτων θα πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ανήκεστου βλάβης στην  Κωνσταντινουπολίτικη παιδεία με επιπτώσεις ίσως και στην Κωνσταντινουπολίτικη ομογενειακή κοινωνία.

Αν απεμπολήσουμε ένα κατοχυρωμένο δικαίωμά μας, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον να το επανακτήσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πειράματα στα σχολεία γιατί η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η κατάργηση βαθμίδων, η οποία συνίσταται στην συγχώνευση της εκπαίδευσης οδηγεί σταδιακά στο κλείσιμο των σχολείων, όποιο σχολείο κλείνει δεν ανοίγει ξανά. Κλείνει οριστικά.

Πεποίθησή μας είναι ότι αναβάθμιση της εκπαίδευσης σημαίνει βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με απαραίτητη προϋπόθεση τη διάσωση των υπαρχόντων σχολείων. Η μαθησιακή αποτελεσματικότητα εξαρτάται από την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να στρέψουμε όλοι το ενδιαφέρον μας προς αυτή την κατεύθυνση.  Η διαδικασία της εκπαίδευσης  δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα οικονομικοτεχνικό σύστημα όπου το ένα στάδιο διαδέχεται το άλλο σε ένα διαφορετικό χώρο, όπου τον χαρακτήρα ενός σχολείου τον διαδέχεται ένας άλλος, με αποτέλεσμα τελικά να μην υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός χαρακτήρας, και ο μαθητής να καταλήγει μια αποθήκη γνώσεων τις οποίες δεν θα θυμάται πού τις αποκόμισε.  Η όσμωση που δημιουργείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι συνδεδεμένη πάντα με το σύνολο κτηρίου – μαθητών – δασκάλων, που δίνουν ψυχή και δημιουργούν την ιδέα αυτού που αποκαλείται σχολείο. Συνεπώς η ολοκλήρωση της παιδείας διενεργείται μέσα από σύνθετες διαδικασίες. Τα σχολεία για μας δεν είναι – και δεν υπήρξαν ποτέ – τόπος απλής συσσώρευσης και απομνημόνευσης γνώσεων, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό, μια πηγή που εμπνέει αυτή την βαθύτερη σχέση μεταξύ των σχολείων και των αποφοίτων τους που παραμένουν για πάντα συνδεδεμένοι πνευματικά και  ψυχικά με την σχολή τους.

Γνωρίζουμε ότι  το καθένα από τα σχολεία μας, έχει τα δικά του ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά ως εκπαιδευτήριο και αυτό ανακλάται και στη δυνατότητα επιλογής για γονείς και μαθητές. Ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία η επιλογή σχολείου δεν έχει παιδαγωγικά κριτήρια εκφράζει την προσβασιμότητα από την περιοχή κατοικίας των μαθητών. Οι υποχρεωτικές μεταγραφές μαθητών, δεν διασφαλίζουν ότι οι γονείς και οι μαθητές θα ακολουθήσουν την προτεινόμενη λύση για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των 12 ετών (Ζάππειο, Ζωγράφειο, Μεγάλη του Γένους Σχολή). Συνεπώς θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη διαρροή των μαθητών προς άλλα μη ελληνικά σχολεία.

Τα σχολεία μας έδωσαν απλόχερα τη γνώση και την παιδεία. Όλα τα Σχολικά Σωματεία νοιώθουμε αυτή την ιστορική κληρονομιά και τους οφείλουμε το ελάχιστο: Να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στη διατήρηση και στην αναβάθμιση της λειτουργίας τους πάντα σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Οι σχετικές με το θέμα αναλυτικές προτάσεις μας ανακοινώθηκαν προ διετίας με επιστολή της 4ης Αυγούστου του 2016 και διατυπώθηκαν επίσης, στις 13 Μαΐου του 2018 στο πλαίσιο ανακοίνωσης στο «4ο Φεστιβάλ Κωνσταντινουπολιτών» που διοργάνωσε η ΟΙΟΜΚΩ στην Αθήνα.

Τα Σχολικά Σωματεία στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν υποχρεωτικές μεταγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο, και συγκεκριμένα οι μαθητές θα μπορούν να συνεχίζουν την  εκπαίδευση τους και να αποφοιτήσουν από το σχολείο που έχουν επιλέξει, τάσσονται υπέρ της πρότασης της ΟΙΟΜΚΩ σχετικά με την ανάπτυξη συστηματικών και συνεχών προσπαθειών για την αναβάθμιση της παιδαγωγικής διαδικασίας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης.
τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων:

Σύνδεσμος  Αποφοίτων της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Σύλλογος Ζαππείδων

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών

Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων

Σύνδεσμος Κεντρικιάδων

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  7  =  17