Αιχμάλωτος των Τούρκων 1922-1923

You are currently viewing Αιχμάλωτος των Τούρκων 1922-1923

Από το βιβλίο του Βασίλη Γ. Διαμαντόπουλου, Αιχμάλωτος των Τούρκων 1922-1923, Θείρα Μικράς Ασίας, έκδοση 1977.

Στό βιβλίο τούτο διηγούμαι μέρος της ζωης των έλλήνων αιχμαλώτων στα χέρια των τούρκων μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, βεβαιουμένην από την προσωπική μου εμπειρία.

‘Έκρινα όμως σκόπιμο να περιγράψω και την ύποχώρηση και παράδοσή του στους τούρκους του συντάγματος στο όποίο βρέθηκα να ύπηρετώ τότε στρατιώτης, του 18ου πεζικού, όπως προσωπικά την αντιλήφτηκα. Στην πραγματικότητα το βιβλίο τουτο, κατα τα κύρια μέρη του, γράφτηκε από μένα τό καλοκαίρι του 1923.

Όταν γύρισα από την αιχμαλωσία -και μίλησα και για τα δυο θέματα που περιέχονται σ’ αυτό (την ύποχώρηση του 180υ πεζικου συντάγματος και τη ζωη στην αιχμαλωσία), στό Μαλλιαροπούλειο θέατρο στην Τρίπολη.

“Όλο τό περιεχόμενο του βιβλίου, τούτου αποτελεί αντικειμενική αλήθεια την οποία με ψυχραιμία αντιλήφτηκα και αποτύπωσα ζωηρα στη μνήμη μου. Αιτίες που δεν το δημοσίευσα έπι τόσα χρόνια διάφορες.

Μάλλον οι γνωστες εκείνων τών καιρών. ‘Αδυναμία σε οικονομικα μέσα, επαγγελματικές και υπηρεσιακες απασχολήσεις κατά τη δημοσιοϋπαλληλική μου ζωή, ανώμαλες πολιτικές και πολεμικες καταστάσεις κ.λπ. Τώρα που σύντυχαν ευνοϊκώτερες δυνατότητες, σκέφτηκα να το δώσω στη δημοσιότητα μετα από προσαρμογη του κειμένου σε απλή κατανοητή γλώσσα και με σκοπό να μη μένουν άγνωστες μνήμες τέτοιων συμφορών του γένους μας.

Βασίλης Γ. Διαμαντόπουλος

Στό κείμενο οί χρονολογίες είναι κατα τό παλαιό ημερολόγιο που ισχυε τότε και μόνο οι χρονολογίες επανόδου από την αιχμαλωσία είναι κατά το νέο ημερολόγιο.

Διαβάστε το βιβλίο Αιχμάλωτος των Τούρκων 1922-1923

Powered By EmbedPress

Αφήστε μια απάντηση