4 Υποτροφίες για Κωνσταντινουπολίτες φοιτητές

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατα το πανεπιστημιακό έτος 2011-12 , τέσσερις (4) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομιάς Δημητρίου Αράπογλου, σε ομογενείς που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντίστοιχων σχολών των Ελληνικών  Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους  στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους  από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, θ αγίνουν δεκτοί με τους ίδιους ακριβώς όρους, υποψήφιοι ομογενείς, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

Οι θέσεις θα καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προυποθέσεις από του ςυποψήφιους που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 250 ευρώ .

Εντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χ.Λαδά 6,  τηλ 210 36891324

 

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  31  =  37