Κάλαντα Πόντου

Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου

Κάλαντα Χριστουγέννων Πόντου

    Χριστὸς γεννέθεν, χαρὰ στὸν κόσμον, ἀκαλὴ ὥρα καλή ση μέρα, ἀκαλὸν παιδίον ὀψὲς γεννέθεν, ψὲς γεννέθεν, οὐράνεστάθεν. Τὸν ἐγέννησεν ἡ Παναΐα, τὸν ἀνέσταισεν Ἀειπαρθένος. Ἐκαβάλλκεψεν χρυσόν πουλάριν, ἐκατῆη στὸ σταυροδρόμιν. Ἔρπαξαν ἀτὸν οἱ σκύλ᾿ Ἑβραῖοι, σκῦλ᾿ Ἑβραῖοι καὶ μίλ᾿ Ἑβραῖοι. Ἀς σ᾿ ἀρχοντικὰ κι ἀσ᾿ σὴν καρδίαν, γαῖμαν ἔσταξεν, φλογὴν κι ἂσ᾿ ἐφάνθεν. […]

By 21 Δεκεμβρίου 2011 0 Comments Read More →
Mikrasiatis.gr